GWW-CAD

GWW-CAD versie 1.2.22

We hebben een nieuwe versie GWW-CAD (1.2.22) uitgebracht. De nieuwe versie bestaat uit verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.

 • Verbeterde NLCS controle - aangepaste tekst in 'reden' kolom
 • Verbeterde NLCS controle - objecten worden nu ook gecontroleerd op kleur, linetype en linewidth
 • Verbeterde NLCS controle - arceringen zijn toegevoegd bij de objecten controle
 • Verbeterde NLCS controle - layers onbekend in NLCS database worden nu vermeld in rapport
 • Verbeterde NLCS controle - jaartal gebruikte AutoCAD versie in PDF rapport nu correct
 • NLCS element keuze 'Doorsnede / Niet Zichtbaar' nu ook toepasbaar voor laagnaam bij symbolen en arceringen
 • Legenda symbolen hebben nu juiste kleur in dialoog en tabel
 • GWWCAD tooltips - kleur overeenkomstig met symbool kleur
 • Oplossing crash bij zoek dialoog layer van NLCS RGB color
 • Oplossing Instellingen dialoog voor klicmeldingen knoppen niet zichtbaar
 • Verbeterde templates (.dwt) purged unused textstyles
 • Gewijzigd de NAP hoogtes van DSM naar DTM dataset