BIM-informatieniveaus of LOD
11 april 2014 
in Overig
1 min. leestijd

BIM-informatieniveaus of LOD

Vraag je je wel eens af wat er bedoeld wordt met LOD 300, of BIM-informatieniveau 6? Beiden zeggen iets over de gedetailleerdheid van een Bouw Informatie Model. Maar wat moet je dan aanhouden? En wat is het verschil? In dit blog lees je over de verschillende niveaus en hun toepassing.

BIM Informatieniveaus    

Lange tijd is er gebruik gemaakt van de LOD niveaus. De afkorting LOD staat voor ‘Level of Development’, een status aanduiding van een BIM-project. Deze status is nodig omdat we naast een ‘getekende model weergave’ ook de hoeveelheid informatie willen benoemen. Dit noem je ook wel ‘Level of Detail’ en Level of Information’. Deze wijze van vastleggen is direct afkomstig uit AIA (American Institute of Architects). Het omschrijft globaal de eisen waaraan het model moet voldoen.

Waarom wil je gebruik maken van deze niveaus? Wil je een status vastleggen in een doorgaand proces? Jazeker! De komst van BIM heeft de traditionele fasen in de DNR-2011 en SB-2009 doen vervagen. Maar wij willen met ons projectteam communiceren wat in er in de verschillende fasen verwacht wordt. De BIM-informatieniveaus geven meer houvast en sluiten (beter) aan bij de bouwpraktijk. In het onderstaande schema vind je een overzicht van de zeven verschillende niveaus.

Niveau 0:        Vraagspecificatie (Initiatief / Project definitie)

Niveau 1:        Haalbaarheidstoets (Structuur ontwerp)

Niveau 2:        Toetsing Bestemmingsplan, Toetsing welstand criteria  (Voor ontwerp)

Niveau 3:        Omgevingsvergunning (Definitief ontwerp)

Niveau 4:        Prijsvorming voor de uitvoering (Technisch ontwerp / Contractvorming)

Niveau 5:        Werkvoorbereiding, uitvoering (Uitvoeringsgereed ontwerp)

Niveau 6:        Beheer & Onderhoud, Facility Management (Gebruik / Exploitatiefase)

Deze niveaus zijn globaal omschreven, maar worden ondersteund door tabellen met object eigenschappen waaraan je moet voldoen.

Tot slot

De omschrijving van de BIM-informatieniveaus verlangen een ander soort BIM-protocol. Als je afspraken maakt, moeten deze naast de geometrische representatie ook de informatie-standaard bevatten. Op elk BIM informatie niveau moet je vastellen wat er aan informatie beschikbaar is en wordt ingevuld. Wil jij meer weten over het omgaan met BIM-informatieniveaus in het BIM-protocol? Of het eenvoudig en snel controleren ervan? Bekijk de aankomende evenementen of neem contact met ons op.

Reactie plaatsen