arrow_drop_up arrow_drop_down
Digital movements bij Arcadis
17 september 2019 

Digital movements bij Arcadis

Wanneer noem je iets dat uitgroeit in BIM opeens ‘digital’? Welke business modellen hebben grote impact op de bouw en de civiele techniek & infra? Dit zijn vragen die ik beantwoord tijdens mijn presentatie op de #CU2019. Ik deel met jullie hoe Arcadis zich voorbereidt op de digitale toekomst. 

Digital, willen of zijn?

De houding binnen onze sector ten opzichte van digital is tegenstrijdig. We willen allemaal in een hoog tempo zo snel mogelijk die digitale omslag maken. Tegelijkertijd bungelt onze sector volgens het gerenommeerde McKinsey ergens onderaan als het gaat om volwassenheid ten opzichte van digital. En daar wringt het een beetje, want investeringen moeten natuurlijk wél snel iets opleveren.

Voorbereiden op een digitale toekomst

Bij Arcadis (anno 1888) kijken we daar toch iets anders tegenaan. Wij schaken op een aantal borden tegelijk, als het gaat om onze digitale toekomst. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de stad van 2030 en binden we startups aan ons. Tegelijkertijd kijken we in de markt naar interessante samenwerkingen op het gebied van digital en werken onze ontwerpers al heel lang in BIM. Ook zijn we onze belangrijkste digitale activiteiten aan het bundelen in een los bedrijfsonderdeel om zo sneller in te spelen op ontwikkelingen in de markt.

Maar wat is Arcadis?

Arcadis is een wereldwijd opererende advies- en ingenieursorganisatie. Ik heb 27.000 superslimme collega’s. Een bedrijf zoals het onze beweegt zich overal waar in het fysieke domein iets verandert. Vanaf de eerste planvorming tot het uiteindelijke onderhoudsplan of combinaties hiervan. Dat gaat dan van vergunningen tot ontwerpen tot contractaanbesteding tot directievoering. Dat doen we op de gebieden van infrastructuur, water & milieu en gebouwen. Het enige wat we niet doen is het fysieke bouwen. Eén van de BIM-projecten waar wij nu aan werken, samen met BAM, van Oord en Rebel, het renoveren en verstevigen van de Afsluitdijk.

Het project Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk

Digital biedt mogelijkheden 

Digital dus. Moeten wij nu allemaal bang zijn voor Google? Want de experts zeggen dat de impact van nieuwe technologieën industrieën flink raakt. Vraag maar eens aan uitgevers, taxibedrijven of iemand in de hotelsector. Onze industrie is dus nog niet zo ver. Maar waarom zouden wij geen bibliotheek hebben met duizenden verschillende rotondes erin zodat een klant kan kiezen en relatief makkelijk een ontwerp kan realiseren? Tegelijkertijd werken we al jaren in BIM. We hebben ondertussen zelfs vele verschillende betekenissen aan BIM gegeven, variërend van Bouwwerk Informatie Model en Better Information Management tot Bijzonder Irritant Modewoord. En dan fietsen we er ook nog eens de term Digital Twin doorheen.

Verschillende perspectieven

Maar waarom die verschillende benamingen? Dat heeft te maken met verschillende perspectieven die wij hebben op één en dezelfde trend: de exponentiële toename van de snelheid van computerchips. De één noemt het vanuit een businessmodel perspectief ‘digital’ en hoopt er nieuwe business mee te realiseren. De ander probeert met deze nieuwe technologie de ervaring bij de eindgebruiker te verbeteren en spreekt over Smart Buildings. En de meer technisch georiënteerde speler ziet het als een manier om gedurende de levenscyclus informatie over het bouwwerk te creëren en te analyseren. Een Digital Twin zit daar tussenin. Deze heeft niet zozeer een focus op de ontwerp- of bouwfase, maar meer op de fase erna, de operatie.

Bram Mommers, Chief Digital Officer bij Arcadis

Reactie plaatsen

Cookiestatement