Drommels, data, data, data
31 mei 2021 
in Overig
5 min. leestijd

Drommels, data, data, data

Het is al jaren onze visie dat de processen in de bedrijfstakken die wij ondersteunen (Bouw, Maakindustrie, Civiele techniek en Installatie techniek) efficiënter en effectiever ingericht kunnen worden door deze te automatiseren. Het ontwerp, de CAD-data, is dan vaak de start van allerlei processen in het bedrijf (de Company). Het ontwerp en de opvolgende processen willen wij verbinden, zodat er makkelijker en sneller gewerkt kan worden, zodat de industrieën in Nederland competitief blijven op het wereldtoneel.

Tegenwoordig noemen wij dit natuurlijk de digitale transformatie van onze opdrachtgevers  waarbij de klantreis centraal staat. Of, zoals veel ondernemers stellen, data is het nieuwe goud. Dus hoe gaan wij dat inzetten.

Van 2D naar 3D  

Bij de overgang van CAD naar BIM ofwel van 2D naar 3D werken, de overgang van elementen naar objecten ontstaat er veel meer data. Data die betrouwbaarder is, uitgebreider is en vooral veel bruikbaarder is. Een lijntje of een element in een tekening kan zowel een muur weergeven als een leiding, om maar eens wat te noemen. Van een object is direct duidelijk wat het object is, namelijk een muur met een bepaalde dikte, een oppervlakte, een volume en wellicht materiaal en daardoor gewicht. Kortom de mogelijkheden die werken in 3D biedt zijn groot.

De missing link  

Toch bleef er in de bouw één informatiestroom waar wij geen grip op kregen. Bij de ontwikkeling van een gebouw wordt er een ‘Programma van Eisen’ samengesteld. Aan de hand daarvan worden schetsen, modellen en tekeningen gecreëerd die het gebouw en de ruimtes vastleggen. Deze werkwijze en de bijbehorende informatiestroom kennen wij door en door.  

Deze informatie gaat naar de aannemer die dan een calculatie gaat opstellen voor de realisatie van het gebouw. Maar die aannemer ontvangt nog een set aan informatie om het gebouw te calculeren. In deze documenten zijn alle contractuele en specificaties vastgelegd van het te bouwen object. Deze ‘Beschrijving van de Tekeningen’ ofwel het Bestek vormt de structuur van de calculatie waar de tekeningen of het model de hoeveelheden en locatie weergeven.  

Het bestek wordt opgesteld door de bestekschrijver aan de hand van de tekeningen en modellen. Dit vormt samen met de tekeningen het contract, de overeenkomst voor het te bouwen object.  

STABU Bestek  

In Nederland worden de bestekken opgesteld aan de hand van de STABU-standaard. Deze catalogus wordt door een aantal systeemhuizen  gebruikt om via hun software snel en goed een bestek op te kunnen stellen. Dit is vakwerk waarbij de bestekschrijver aan de hand van de tekeningen het gebouw gaat specificeren en daarbij vaak direct het gebouw controleert en aanvult daar waar nodig.  

De combinatie van bestek en tekeningen wordt aan de aannemer aangeleverd die vervolgens gaat calculeren.  

S-Bestek  

Eén van de aanbieders van software voor het maken van, op STABU gebaseerde informatie, is S-Bestek. Met S-Bestek is het mogelijk om een bestek op te stellen, net zoals de andere aanbieders. S-Bestek heeft echter twee opvallende onderscheidende eigenschappen:  

  • Het is een Cloud-gebaseerd platform;  
  • Het heeft een koppeling met BIM.  

Twee factoren die andere aanbieders niet hebben.  

Cloud-gebaseerd  

Als eerste onderscheidende factor is S-Bestek Cloud-gebaseerd. S-Bestek is een platform waarmee bestekken gemaakt worden. Bestekken zijn dus overal te maken, zonder installatie. Het kan op zowel een PC, Apple computer als een Chromebook, als er maar een browser op draait. Met een inlogcode kan er direct gewerkt worden.  

Deze flexibiliteit past uitstekend bij deze tijd waar je eigenlijk overal moet kunnen werken.  

BIM koppeling  

De tweede belangrijke, onderscheidende factor is dat S-Bestek de mogelijkheid biedt om een BIM-model als basis te gebruiken voor het opstellen van een bestek. Een bestekschrijver kan letterlijk een BIM-model gebruiken als basis voor het opstellen van het bestek. De data in het BIM-model vormt de inhoud van het bestek. Het grote voordeel hiervan is dat de bestekschrijver direct kan gaan beginnen met specificeren en minder tijd kwijt is aan het opbouwen van het bestek.  

S-Bestek is onderdeel van NTI CAD & Company  

Eind 2020 heeft NTI CAD & Company S-Bestek en de mensen opgenomen in het bedrijf. Daarmee bieden wij onze gebruikers nu ook de mogelijkheid om besteksoftware bij ons te bestellen, een makkelijke stap. Veel belangrijker is dat wij nu de mogelijkheid hebben om de twee informatiestromen, namelijk ontwerp- én bestekdata samen te voegen en deze in te zetten om onze klanten verder te helpen bij hun digitale transformatie.   

Zo zal S-Bestek geïntegreerd worden met Pillr, zodat wij de informatie uit de BIM-modellen ook direct kunnen gebruiken bij het opstellen van een bestek. Ook gaan wij de data omgekeerd aanleveren. Zo zal een object in een BIM-model op Pillr ook de bijbehorende bestektekst bevatten, zodat er direct op de bouwplaats gezien kan worden wat er gebouwd moet worden.  

Het eerste kwartaal van 2021 hebben wij gebruikt om alle S-Bestek klanten welkom te heten bij de NTI CAD & Company organisatie. Daarnaast zijn alle CAD & Co’ers nu geïnformeerd over S-Bestek. Daarnaast hebben wij het S-Bestek platform overgezet naar de Microsoft Azure omgeving en zijn wij druk bezig om S-Bestek te integreren met Pillr. Ook hebben wij al een aantal CAD & Company klanten kunnen helpen met S-Bestek zoals Tebodin en Intures.  

Van Bestek naar Calculatie     

Daarnaast hebben wij een prachtige nieuwe mogelijkheid ontwikkeld op het S-Bestek platform. Wij zijn nu in staat om een bestek om te zetten naar een calculatie, wat de aannemer enorm veel tijd scheelt en daarnaast fouten voorkomt.  

Wil je meer weten over S-Bestek? Meld je dan aan voor het webinar op 2 juni of schrijf je in voor de gratis workshop op 16 juni. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen. Wij helpen je graag!  

 

Reactie plaatsen