Alles wat je moet weten over de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E)
20 november 2019 
in Overig
5 min. leestijd

Alles wat je moet weten over de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E)

Op 18 september van dit jaar is de ILS Ontwerp & Engineering (ofwel de ILS O&E) gereleased. We kennen natuurlijk al de BIM Basis ILS. Deze gebruiken we als minimale standaard waar onze BIM-modellen aan moeten voldoen. De ILS O&E is hiervan het vervolgtraject. In dit artikel vertel ik je alles over de ILS Ontwerp & Engineering.

Nieuwe standaard

Deze nieuwe standaard is ontstaan uit een paar huidige problemen, namelijk:

 • Het niet weten wanneer en waar je welke informatie moet leveren of kunt verwachten.
 • Versnippering van informatie wat resulteert in onvindbare en onbruikbare informatie.
 • Elke discipline denkt vanuit zijn eigen behoefte in plaats van de integrale behoefte.

Om deze ‘problemen’ te verbeteren (of op te lossen) focust de ILS O&E zich op de zogenaamde 4W’s:

 • Welke informatie is er nodig?
 • Waar moet deze informatie te vinden zijn?
 • Wie levert deze informatie aan?
 • Wanneer moet deze informatie beschikbaar zijn?

Let op: De ILS O&E is uitsluitend bedoeld voor prestatiemodellen.

Het hamburgermodel van de ILS O&E

Hamburgermodel ILS O&E

In het bovenstaande hamburgermodel zie je de scope waar de ILS O&E om draait. Dit model is verdeeld in twee vlakken.

 • Het prestatiemodel: Wat maken we?
 • Het productiemodel: Hoe maken we het?

Bovenin het prestatiemodel zie je de disciplines. We moeten er voor zorgen dat de informatie netjes en goed in deze disciplines wordt vastgelegd, zodat we dit goed kunnen overdragen naar het productiemodel. Om dit concreet vast te leggen (en ruis te verminderen) is de ILS O&E ontworpen.

Het beoogde resultaat van de ILS O&E is het “voor en met elkaar makkelijker en beter maken”. Dat gaan we doen door allemaal dezelfde taal te spreken. In dit geval kiezen we daar voor de IFC.

Dezelfde taal door ILS O&E

Vijf stappen gedachtegoed

Belangrijk om vast te houden is het vijf stappen gedachtegoed;

 1. Weet hoe je de ILS O&E kan gebruiken als organisatie

Zorg als organisatie om project-overstijgend na te denken over de informatiebehoefte per project.

 1. Ga op het project in op dialoog over de ILS

Weet van elkaar welke informatie benodigd is en of die geleverd kan worden. Voorkom dat te veel (of te weinig) informatie geleverd gaat worden.

Om dit een stukje makkelijker te maken is er vanuit de O&E gekozen om gebruik te maken van elementkaarten. Dit komt erop neer dat we ons gebouw opdelen in stukjes. Daar hangen we elementkaarten aan. Voor elk element bepalen we wat voor informatie er in het ontwerp terecht komt.

 1. Bekijk welke elementkaarten van toepassing zijn en welke discipline deze kaart gaat oppakken

Bepaal welke elementen er voorkomen en bepaal welke disciplines het ontwerp opzet.

 1. Weet welke informatie specifiek nodig is om projectdoelstellingen te halen

Elk project kent eigen specifieke doelstellingen. Vertaal de doelstelling naar specifieke informatiebehoefte. Maak gebruik van de elementenkaarten.

 1. Bepaal in welke fase welke informatie aanwezig moet zijn

Bepaal in welke fase welke informatie aanwezig moet zijn en wat de waarde is van de informatie op dat moment in tijd. Elk project ontwikkelt zich van grof naar fijn.

ILS op projectniveau

Het is belangrijk om de ILS op te stellen in samenhang met de overige documenten, zoals een:

 • Contract;
 • BIM-protocol;
 • Uitvoeringsplan;
 • ILS met projectspecifieke eigenschappen.

ILS op projectniveau
Dit kan ook project overstijgend zijn. Dan hebben we het over:

 • Het uitwisselen op IFC-formaat.
 • Gebruikmaken van de BIM Basis ILS als standaard.
 • De NL/SfB codering om onze elementen goed te coderen
 • De ILS Ontwerp & Engineering.

ILS project overstijgend

Positionering van ILS O&E

Positionering van de ILS O&E

In het bovenstaande schema zie je dat in de buitenste rand de standaarden en de toepassingsrichtlijnen zijn vastgelegd voor de sector waar we in werken. Je ziet hier onder andere ook de BIM BasisILS en de ILS O&E.

De afspraken die we daar maken leggen we vast in een BIM-protocol, een contractmodel en de ILS (waarin we vastleggen wie waarvoor verantwoordelijk is). Dit koppelen we allemaal terug tot het projectniveau. Daar worden de zaken vastgelegd in een uitvoeringsplan en een contract.

De verantwoordelijkheid van de informatie dienen we dus ook echt vast te leggen in een contract. Neem daarnaast in het BIM Uitvoeringsplan mee hoe het proces wordt ingericht om tot deze informatielevering te komen.

Hoe werkt de ILS O&E?

De ILS O&E werkt met zogenaamde elementkaarten. Deze elementkaarten zijn ingedeeld op basis van de NL-SfB codering. Deze verdeelt het bouwwerk in elementen met eigenschappen. Deze eigenschappen delen we projectspecifiek in en verdelen we onder de betrokken disciplines.

Hieronder zie je een voorbeeld van een elementkaart.

Voorbeeld van een elementenkaart van de ILS O&E

Het eerste deel (verzameling van niet-constructieve binnenwanden…) is de definitie conform de NL/SfB. In het blok daarnaast zie je wat er is inbegrepen bij het element conform de NL-SfB. Dit zijn de eisen die daaraan voldoen.

Vervolgens is de kaart opgedeeld in vier typen informatiestromen:

 • Geometrie: Wat kenmerkt de vorm van het element en welke hoeveelheden moeten hieruit af te leiden zijn? Bijvoorbeeld de breedte, hoogte, dikte, oppervlakte, volume, etc.
 • Structuur: Welke kenmerken moeten zijn meegegeven om de terugvindbaarheid en betekenis van het element te bepalen?
 • Eigenschappen: Welke eigenschappen zeggen specifiek iets over het element (prestatie)? Bijvoorbeeld dragend of niet dragend, brandwerend.
 • Componenten: Welke componenten zijn gekoppeld aan dit element en welke informatie moet hiervoor bekend zijn (voorbeeld: bij een deur het hang- en sluitwerk)?

Daarnaast worden de informatiestromen weer opgedeeld in drie categorieën:

 • Generiek (g): Geldt voor alle elementen voor alle projecten. Denk bijvoorbeeld voor materiaal van een wand.
 • Element specifiek (e): Geldt voor alle projecten.
 • Project specifiek (p).

De behoefte op (g) en (e) is gestandaardiseerd en met (p) maak je de behoefte projectspecifiek. Niet op elk project is bijvoorbeeld de sterkteklasse van het beton hetzelfde. Een constructieve wand daarentegen zal altijd dragen zijn en daardoor geldend voor alle projecten.

Fasering van de informatie

Belangrijk daarna is de fasering van de informatie. Deze is opgesteld in de bekende fases:

 • Structuur ontwerp (SO);
 • Voorlopig ontwerp (VO);
 • Definitief ontwerp (DO);
 • Technisch ontwerp (TO);
 • Uitvoeringsgereed ontwerp (UO);
 • As built (AS-B).

Fasering informatie ILS O&E

Afhankelijk van waar je de informatie nodig hebt, zal deze informatie ook toegevoegd worden. Zoals je hier ziet is bijvoorbeeld een stukje voorbeeld waar we informatie gaan toevoegen op DO-, of op TO-niveau, maar in UO staat een streepje. Dit wil niet zeggen dat we de data niet meenemen of niet nodig hebben. Deze wordt namelijk overgenomen uit de voorgaande fase. De fasering is op basis van De Nieuwe Regeling (DNR).

Tot slot

Je weet nu wat de ILS O&E is en hoe deze is opgebouwd. Heb je nog vragen? Laat dan vooral een reactie achter, of neem contact met ons op!

Bijlage

Reactie plaatsen