Wat gaat 2022 ons brengen?
07 februari 2022 
6 min. leestijd

Wat gaat 2022 ons brengen?

Welke belangrijke ontwikkelingen zien wij bij CAD & Company voor het komende jaar? Wij hebben net als jullie geen glazen bol maar ik probeer toch een voorspelling te doen.

Omdat wij, als geen ander, bezig zijn met digitalisering bij onze klanten, hebben wij een goed beeld van de ontwikkelingen in de branche.

Om een goede voorspeling te doen kijken wij als eerste naar de grote maatschappelijke trends die wij zien:

  • Als eerste het tekort aan goede mensen. Er zijn meer vacatures dan beschikbare kandidaten en daar hebben wij allemaal last van;
  • Cyberaanvallen nemen toe en blijven toenemen, ook in het nieuwe jaar;
  • En of wij willen of niet, wij krijgen te maken met meer en nauwkeurigere wetgeving. Klimaatverandering, CO2, stikstof, materiaal-schaarste of energieverbruik gaan allemaal leiden tot meer wetgeving en de roep om ons te verantwoorden.

Deze grote veranderingen gaan hun invloed hebben op hoe wij onze bedrijven organiseren. Onderstaand heb ik deze grote trends uitgewerkt en de gevolgen hiervan beschreven.

Meer doen met dezelfde mensen is noodzakelijk

Op het moment dat wij allemaal geconfronteerd worden met een tekort aan mensen, zijn er een aantal opties:

  • Wij kunnen nog harder en creatiever gaan zoeken. Aan de roep voor interne recruiters te zien gebeurt dit ook;
  • Wij kunnen natuurlijk mensen wegkopen bij de concurrent door hogere salarissen te bieden en betere voorwaarden. In Amerika is de “Great Resignation” al ingezet, waarbij mensen hun baan opzeggen om onder andere voorwaarden aan het werk te gaan. De mogelijkheid voor thuiswerken gedurende een aantal dagen per week is ondertussen een belangrijke voorwaarde geworden. Ook dit zien wij in Nederland ondertussen gebeuren;
  • Een andere manier om het probleem van een tekort aan mensen aan te pakken is om te kijken naar de eigen organisatie. Is het mogelijk om met dezelfde mensen meer te doen? Wij denken van wel en hebben hier tijdens de CAD & Company Universiteit 2021 ook aandacht aan besteed. Wat zijn de mogelijkheden om de productiviteit te laten stijgen?

12-15% extra capaciteit door product data management

Uit diverse onderzoeken, waaronder die van IBM, is gebleken dat heel veel organisaties, veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie en documenten. Tijdens onze bedrijfsscans komen wij dit ook veel tegen. Bedrijven die hun documenten opslaan op hun filesysteem zonder enige vorm van versie en statusinformatie. Terwijl hier prachtige oplossingen voor zijn, zowel voor onze klanten in de industrie als in de bouw. Op een team van zes mensen is er één persoon bezig met zoeken naar documenten en informatie. Hier valt dus 15% extra capaciteit beschikbaar te maken.

Het inzetten van document- of product- datamanagement wordt het komende jaar ingezet om ervoor te zorgen dat we met dezelfde mensen meer kunnen doen. Of dit nu gaat om Autodesk Vault voor onze industrieklanten of de Autodesk Construction Cloud voor onze klanten in de bouw, civiele techniek of installatietechniek. Door de inzet van deze oplossingen kunnen bedrijven twee vliegen in één klap slaan. Zij kunnen het voor hun medewerkers veel makkelijker maken om overal te werken, dus ook thuis, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat hun IT-omgeving veiliger wordt door de inzet van Cloud technologie.

Werk automatiseren met de Engineering Virtual Assistant

Een tweede manier om met dezelfde mensen meer te doen is door het werk te automatiseren. Ook dit gaat komend jaar veelvuldig opgepakt worden.

In de bouwsector zien we dat gebeuren met de inzet van Generative Design en Dynamo. In de industrie gaan we nog een stap verder.

Vooral in de industrie zien wij mogelijkheden om het werk slimmer te organiseren. Waarom zouden wij ontwerpers en engineers offertetekeningen laten maken als dit ook automatisch kan? Met ons Engineering Virtual Assistent (EVA) concept zijn wij voor veel bedrijven in staat om het werk voor een groot deel te automatiseren. Hierdoor ontstaat ruimte voor verbetering en innovatie. EVA en onze Product Configurator kunnen daarbij ingezet worden ter ondersteuning van de verkoop, de partners of dealers of zelfs naar de consument gebracht worden.

Met EVA zorgen wij ervoor dat er makkelijker en sneller gewerkt kan worden, waardoor er met dezelfde mensen meer gedaan kan worden. Daarmee maken wij het mogelijk om nauwkeurig te werken, leuker werk te hebben en daarnaast sneller te leveren.

Cyberaanvallen en cybersecurity drijven investeringen op

Aandacht voor cyberaanvallen en cybersecurity ter voorkoming hiervan zijn noodzakelijk geworden voor al onze klanten. Het is net zo belangrijk geworden als boekhouden ofwel een noodzakelijk kwaad. Als ondernemer, directeur of manager moet hier aandacht voor zijn. Aandacht op drie belangrijke aspecten en als wij naar deze aspecten kijken dan snappen wij (hopelijk) ook waarom dit belangrijk is en om management aandacht vraagt.

Cybersecurity bestaat uit drie belangrijke aspecten: bewustzijn bij mensen, goed uitgewerkt en beschreven beleid en processen én de technische uitwerking of invulling hiervan.

Waarom zou jij je over cybersecurity druk maken? Een vraag die ik heel goed begrijp. Jij hebt tenslotte niets te verbergen of er valt bij jou niets te halen, zijn tenslotte valide argumenten om niets te doen, toch?

De grootste dreiging is dat jouw bedrijf gehackt word en dat jij niet meer bij je bestanden kan. Dat is het primaire bedrijfsplan geworden van de professionele cybersecurity criminelen. Zij gijzelen jouw informatie die jij naar betaling van losgeld terug krijgt. Zij pakken daarbij het bedrijf waarbij ze het makkelijkst naar binnen kunnen. Jij of jouw buren?

De hoogte van het losgeld is 2-5% van jouw omzet. Kun jij je dat veroorloven? Maar daar stopt het niet. Na betaling van het losgeld, krijg jij je bestanden terug. Het opruimen van de schade kost gemiddeld 10 dagen, voordat je weer kan werken. Kun jij je dat veroorloven?

En hier begint het gedonder. Aangezien het over grote bedragen gaat, gaat de maatschappij zich ermee bemoeien. Accountants gaan dit als een serieus risico zien en gaan vragen stellen. Zij moeten namelijk rapporteren over de bedrijfszekerheid. Verzekeraars willen dit risico in kaart hebben en passen hun voorwaarden aan. Wetgevers gaan zich hiermee bemoeien en eisen van bedrijven dat zij zich hiermee gaan bezig houden. Zowel op Europees als op Nederlands niveau zijn er regels en wetten waar bedrijven aan moeten voldoen. Dit betekent dat je als bedrijf hierin moet investeren en dat de investeringskosten voor ICT gaan stijgen.

Administratieve lasten gaan omhoog

De laatste ontwikkeling die steeds belangrijker wordt is de toenemende regeldruk, veroorzaakt door belangrijke economische macro-ontwikkelingen. Klimaatverandering door het stijgen van de CO2 niveaus en het schaarser worden van natuurlijker materialen, gaat grote effecten hebben. Effecten op ons leven maar zeker ook effecten op ons werk.

Wij moeten minder materialen gebruiken. De CO2 voetafdruk en het verbruik moet meer en meer inzichtelijk gemaakt worden. Materialen worden hergebruikt. Daarnaast moet de kwaliteit beter bewaakt worden en productaansprakelijkheden verder beperkt worden.

Om deze noodzakelijke vernieuwingen door te voeren komt er een grotere regeldruk door eisen en wetten waaraan wij moeten voldoen. Gebouwen en machines moeten zo ontworpen worden dat zij of minder materiaal verbruiken, of circulair zijn. CO2 niveaus worden gerapporteerd en straks geëist. Materialen moeten goed gedefinieerd en gebruikt worden. Materiaaleigenschappen worden dus belangrijker. Materialen moeten hergebruikt worden, dus machines en gebouwen moeten hergebruikt kunnen worden. Dat houdt dus in dat er geregistreerd moet worden wat er in dat gebouw of in die machine aanwezig is. Maar het moet ook zodanig ontworpen en gemaakt worden, dat het hergebruikt kan worden. Dat betekent dus dat wij op andere manieren moeten gaan ontwerpen en bouwen. Uiteraard moet dit dan ook gecontroleerd en bewaakt gaan worden. De Wet Kwaliteits Borging gaat hier zeker een rol in spelen.

Als ik naar deze uitdagingen kijk, dan zie ik twee belangrijke ontwikkelingen. Als eerste dat er enorme kansen liggen voor onze klanten. Jullie maken namelijk deze nieuwe ontwerpen en objecten. Vernieuwing biedt kansen en innovatie is daarbij een belangrijke sleutel. Tegelijkertijd zie ik ook een woud aan regels en wetten op ons afkomen die wij moeten invullen. Er moeten berekeningen, tekeningen, specificaties en modellen gemaakt worden die op basis van data duidelijk moeten maken dat er aan de regels en wetgeving is voldaan.

Om dit mogelijk te maken moet er gewerkt gaan worden met slimme softwaretoepassingen die gebruik maken van goede data om de gebruikers te ondersteunen. Bedrijven die zich hiervan bewust zijn investeren al in het verder integreren en gebruikmaken van digitale processen én gereedschappen om de data goed en eenduidig vast te leggen. Zij investeren in slimme datagereedschappen waarmee het ICT budget stijgt maar de productiviteit ook.

Samenvattend

Met het huidige tekort aan mensen om jouw vacatures in te vullen, is het van belang om te investeren in verdere automatisering van het ontwerp- en documentenproces binnen jouw bedrijf.

Cybersecurity is een noodzaak om ervoor te zorgen dat je als bedrijf kunt blijven werken. Beide ontwikkelingen zorgen voor een stijging van het ICT budget. Hierbij is de tweede ontwikkeling een noodzaak waarbij de eerste ontwikkeling de productiviteit stuwt. Als er dan geïnvesteerd wordt is het mijns inziens noodzakelijk om daarbij na te denken over de langere termijn. Het registreren en gebruiken van data wordt steeds belangrijker. Goed geïntegreerde systemen zorgen ervoor dat slimme toepassingen zorgen voor productiviteitsgroei, een goed beveiligde IT-omgeving én het voldoen aan toenemende wet- en regelgeving.

Wil je meer weten over cybersecurity of hoe je jouw organisatie veilig houdt? Download dan het whitepaper. 

Reactie plaatsen