PRW ingenieurs 

bespaart jaarlijks 150 uur met NTI TOOLS Revit

PRW ingenieurs is een bouwkundig ingenieursbureau. Als bouwkundig ingenieursbureau biedt PRW ingenieurs ontwerpondersteuning van definitief ontwerp- en omgevingsvergunning tot en met uitvoeringsontwerp. Het ingenieursbureau werkt jaarlijks 20 projecten uit. De opdrachtgevers zijn architecten, aannemers en ontwikkelaars. PRW ingenieurs maakt sinds juli 2021 gebruik van onze NTI TOOLS Revit.

Wij vroegen Joost van Weerd (mede-eigenaar en Bouwkundig BIM ingenieur) over zijn bevindingen (en besparingen) tot nu toe.

Maak workflows mogelijk, optimaliseer datakwaliteit en bespaar tijd! 

Met de NTI TOOLS Revit kun je veel tijd besparen. PRW ingenieurs maakt momenteel van 5 onderdelen van de tools veelal gebruik. Deze tools leveren een besparing op van minstens 150 uur per jaar met 3 engineers. “In het afgelopen half jaar hebben we de NTI TOOLS steeds verder geïntegreerd in ons werkproces, waardoor we de nodige tijd kunnen besparen en dus efficiënter te werk gaan. Als wij uitgaan van een uurloon van €60, levert dit grofweg een besparing op van €10.000 euro per jaar. Dit betekent dat wij de kosten van de tools al binnen enkele weken hebben terugverdiend.”

Creëer een legend aan de hand van een template

Met de Legend tool creëer je aan de hand van een bedrijfstemplate geautomatiseerd een legend. Maak een template met de views en eigenschappen en genereer geautomatiseerd een verzamelblad van de objecten uit de gekozen filters.

Binnen PRW ingenieurs worden er voor ieder project verschillende legend aangemaakt, bijvoorbeeld om kozijnenbladeren te gerendeerden. In Revit is dit een handmatige kopieeractie wat veel tijd kost en foutgevoelig is. Moeten er naderhand wijzigingen worden doorgevoerd op de kozijnen? Dan kost het veel tijd om te contoleren of alle kozijnen de juiste data bevatten en of er geen kozijnen misten. Met de legend tool is dit proces nu geautomatiseerd. Door één keer een template op te zetten haalt hij in één keer de juiste aanzichten en data op. “Bij wijzigingen voeren wij deze tool opnieuw uit en worden alle wijzigingen vrijwel automatisch doorgevoerd. Dit scheelt ons bij de grotere projecten wel tot 10 uur werk per project. In totaal levert het ons, met 20 projecten per jaar, 60 tot 80 uur tijdsbesparing op.”

null

Creëer snel en eenvoudig sheets aan de hand van een template

Met de Sheet Wizard tool kunnen er aan de hand van een template snel en eenvoudig sheets worden gecreëerd. PRW ingenieurs gebruikt deze tool voor het opstellen van detail- en ruimteboeken. “Het opstellen hiervan kostte ons behoorlijk veel tijd, daarnaast zijn het werkzaamheden waar wij eigenlijk niet mee bezig willen zijn. Met de Sheet Wizard zetten wij nu in één keer een template op. Hierna worden de sheets automatisch gecreëerd. Dit levert per project de nodige tijdsbesparing op, hetgeen met 20 projecten al gauw neerkomt op 40 tot 60 uur per jaar.”

Zoek en selecteer snel en uitgebreid elementen in het Revit-model

De Find and Select tool helpt om snel de juiste selectie te maken of om objecten aan de selectie toe te voegen. Dit kun je doen op basis van categorieën, aangevuld met individuele zoekfilters die gebaseerd zijn op parameter-eigenschappen. De selectie filters kun je opslaan en hergebruiken. Joost van Weerd vertelde hierover: “Wij kunnen door middel van geavanceerde filters de juiste objecten selecteren. Dit helpt ons het model te controleren. De Find and Select hebben wij altijd open staan en wordt veel gebruikt.”

null

Uitgebreide exportmogelijkheden onder één functie

Met de plot tool heb je verschillende exportmogelijkheden (PDF, DWG, DXF, DGN, SAT, DWF, DWFx, IFC, NWC fileformaten) onder één functie. De PDF-export (met automatische identificatie van het papierformaat in een overzichtelijk overzicht) is voorzien van een toepasbare naamstandaard. Dit is een tijdbesparende handeling door slimme publicatie.

“Wij gebruiken de plot tools voornamelijk om snel PDF’s te exporteren. Met de plot tools kunnen wij dit nu met de juiste naamstandaard in één keer exporten. Eerst was dit voor ons een handmatige actie om vanaf de sheet een PDF te creëren, de juiste naam in te vullen en de juiste map te selecteren.” PRW ingenieurs maakte wekelijks een export van alle sheets. “We zijn aan het kijken of we dit proces kunnen automatiseren door middel van de tool: Tasks, zodat bij het afsluiten van het model automatisch PDF-files worden geëxporteerd naar de juiste map.”

Sorteer aan de hand van parameters en hernummer

Met de Sort & Renumber tool sorteer je elementen, ruimtes, stramienen en verdiepingen aan de hand van parameters. Daarna kun je ze door middel van formules hernummeren. Het voordeel hiervan is dat je snel en eenvoudig aan de hand van de standaarden van de klant kunt doornummeren. Erg krachtig als er wijzigingen ontstaan en er hernummert moet worden.

De Sort & Renumber tool wordt door PRW ingenieurs voornamelijk gebruikt voor het indelen van de ruimtes. “In het voorlopig ontwerp komt het regelmatig voor dat er een indeling gewijzigd wordt. Met de Sort & Renumber tool kunnen wij nu snel en eenvoudig de ruimtes opnieuw hernummeren. Een collega is een keer 2 weken bezig geweest met het doornummeren van de ruimtes van een ziekenhuis van 80.000 m². Hij zou heel blij zijn geweest als hij deze tool op dat moment had gehad.”

“De Find & Select, Plot tool en de Sort & Renumber samen scheelt ons al gauw een half uur per week per engineer. Met 3 engineers levert het bij elkaar minstens 60 uur per jaar besparing op.”

Andere tools

PRW ingenieurs is nu aan het onderzoeken welke tools zij nog meer kunnen integreren in hun werkproces. Een voorbeeld hiervan is de Excel tool. Hiermee importeer je worksheets en exporteer je één of meerdere Schedules (schema’s) in één handeling vanuit je Revit-model naar Excel. “Wij verwachten dat dit ook een tool is die ons veel tijd en administratief werk gaat besparen.”

null

Meer weten? Download dan nu de brochure!