BIM Basis ILS

De BIM Basis ILS  (Informatieleveringsspecificatie) is de meest gedragen BIM-standaard in Nederland. Deze standaard is een geweldig concept dat door de grote aannemers van Nederland is geïnitieerd. Doordat zij (met hun expertise en grootschaligheid) geacteerd hebben, zie je dat een hele grote groep mensen deze standaard accepteert en gebruikt.


Die Basis ILS geeft antwoord op een vier simpele vragen.

 • Waarom gaan we informatie eenvoudig uitwisselen?
 • Hoe gaan we die informatie eenvoudig uitwisselen?
 • Welke structuur gaan we hanteren?
 • Hoe borgen we andere of toekomstige objectinformatie?

Deze vragen worden beantwoord in vier verschillende hoofdstukken. Hieronder vind je een verdere uitleg

Waarom gaan we informatie eenduidig uitwisselen?

Er bestaan misschien wel honderd verschillende bestandsformaten die we met elkaar uit willen wisselen. Maar dit is simpelweg niet te doen. Iedereen gebruikt het softwarepakket waar hij of zij het best mee kan werken en dat is natuurlijk prima. Het is alleen wel belangrijk dat deze softwarepakketten met elkaar kunnen samenwerken. De BIM Basis ILS heeft als doel om met z'n allen dezelfde taal spreken. Op deze manier kunnen we informatie efficiënter en effectiever borgen en daardoor ook hergebruiken. 

Hoe gaan we die informatie eenvoudig uitwisselen?

Alle verschillende pakketten hebben dus verschillende bestandsformaten die hun eigen taal spreken. Vanuit de BIM Basis ILS is er afgesproken om te werken met één gemeenschappelijk bestandsformaat en dat is IFC (Industry Foundation Classes). 

Welke structuur gaan we hanteren?

Het gebruiken van hetzelfde bestandsformaat is een goede stap, maar we moeten er ook voor zorgen dat er een duidelijke structuur is. In het derde hoofdstuk is dan ook vastgelegd hoe die structuur moet zijn opgebouwd. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen/paragrafen:

 • Bestandsnaam;
 • Lokale positie en oriëntatie;
 • Bouwlaagindeling en -naamgeving;
 • Correct gebruik van entiteiten;
 • Structuur en naamgeving;
 • Informatieindeling classificatie NL-SfB;
 • Objecten voorzien van correct materiaal;
 • Doubloures en doorsnijdingen.

Hoe borgen we andere of toekomstige objectinformatie?

Het laatste hoofdstuk gaat over het borgen van objectinformatie. Hoe zorgen we ervoor dat de propertysets van een model juist zijn opgebouwd. In dit hoofdstuk is vastgelegd welke informatie we aan een element willen koppelen. De volgende informatie moet volgens de BIM Basis ILS worden vastgelegd.

 • Dragend of niet dragend;
 • In- of uitwenig;
 • Brandwerendheid;
 • Projectspecifiek.

Jouw model checken met de Modelchecker

Wil jij weten of jouw model voldoet aan de BIM Basis IlS? Check jouw BIM-model snel, makkelijk en in 3D met Pillr! Je ziet direct welke elementen wel of niet voldoen aan de BIM Basis ILS.

Reactie plaatsen