BIM Levels

In hoeverre is jouw organisatie al bezig met BIM? Om hier achter te komen heeft de Bouw Informatie Raad (BIR) het zogenaamde BIM level model ontworpen. Het is de Nederlandse versie van het Engelse BIM Maturity Model, dat in 2008 is ontworpen door UK BIM Taskforce.BIM maturity model

Wat zijn BIM levels

Het BIM level model bestaat uit vier verschillende BIM levels (level 0 tot en met level 3). Grofweg wordt er bij het bepalen van het BIM level gekeken naar twee verschillende factoren, namelijk:
  • De mate van het betekenisvol digitaal uitwisselen van informatie.
  • De mate van ICT integratie van het bouwproces.
Er wordt getoetst op ketenintegratie door middel van open BIM-standaarden

Welke BIM levels zijn er

We onderscheiden in Nederland vier verschillende BIM levels.BIM levels Nederland(Bron: Bouw Informatie Raad)

BIM level 0

In BIM-level 0 worden de ontwerpen gemaakt met computerprogramma's (bijvoorbeeld AutoCAD of BricsCAD). De CAD-tekeningen zijn opgebouwd uit lijnen en vormen, maar er wordt nog bijna geen informatie aan gekoppeld. Documenten worden daarnaast uitgewisseld op papier.Er is sprake van een zeer lage mate van samenwerking. Je kunt je voorstellen dat in dit level de faalkosten ontzettend hoog zijn. Doordat er wordt gewerkt met papieren documenten zijn er vaak meerdere versies in omloop. Mensen werken dus als het ware aan verschillende projecten.

BIM level 1

Op dit punt werken organisaties niet meer met lijnen, maar met objecten. Dat houdt in dat er informatie aan is gekoppeld. Er wordt zowel getekend in 2D als in 3D. In de meeste gevallen worden de details nog in 2D getekend, maar de rest al in 3D.Ook in dit level is er nog een lage mate van samenwerking. Er worden onderling nog steeds losse bestanden uitgewisseld, al gebeurd dit nu wel digitaal. Vaak wordt hier een Common Data Environment (CDE) zoals BIM 360 Docs.

BIM level 2

In het tweede BIM-level spreken we eigenlijk pas echt van een BIM-model. De 3D-modellen van verschillende partijen worden nu in één samengevoegd model beheerd. Er wordt samengewerkt in de cloud of op een netwerkmap die voor iedereen beschikbaar is. In deze fase kunnen ook overige databases (zoals kosten en planning) aan het model worden gekoppeld.

BIM level 3

In het laatste BIM-level gaat de organisatie van file-gebaseerde samenwerken, naar object-gebaseerde samenwerken. De organisatie doet dit met behulp van zogenaamde open standaarden. Er wordt in deze fase niet alleen meer samengewerkt met bouwpartners, maar met de gehele keten. Er wordt meer gesproken over Lifecycle Management. Daarnaast komen facilitair beheer en asset management in de laatste fase van dit level steeds meer aan bod.

Waar staat jouw organisatie

BIM-levels en BIM-standaarden zijn nauw met elkaar verbonden.  De BIR heeft namelijk aangegeven welke standaarden bij welk level horen. Op deze manier kan je een goede inschatting maken waar jouw organisatie staat. Om het nog iets makkelijker te maken hebben we de BIM-meetlat Quiz voor je gemaakt. Aan de hand van tien vragen weet jij precies waar jouw organisatie staat.BIM Meetlat Quiz
Reactie plaatsen