Bill Of Materials (BOM)

Wat is een Bill of Materials

Een Bill of Materials (BOM) is een gestructureerde en hiërarchische lijst met informatie over een product. Een BOM bevat de informatie die nodig is om het product te kunnen produceren of in te kopen, en bevat dus op zijn minst informatie over welke (sub)onderdelen er nodig zijn om het product te kunnen produceren, en in welke aantallen deze delen nodig zijn. Daarnaast bevat een BOM vaak informatie over de revisiestatus en de omschrijving van het deel, en of het een koopdeel of maakdeel betreft.

Bill of Materials voorbeeld

Hieronder is een voorbeeld BOM te vinden met hierin enkele kolommen met informatie zoals het onderdeelnummer, de ontwerper, de omschrijving en de BOM-structuur.

Bill of Materials voorbeeld

Bill of Materials in Excel

Het komt nog geregeld voor dat het opmaken, onderhouden en verspreiden van Bill of Materials volledig in een spreadsheet programma zoals Excel wordt uitgevoerd. De engineer of tekenaar houdt dan zelf (handmatig) bij welke onderdelen, en in welke aantallen, er in een samenstelling voorkomen. Dit is natuurlijk best een verleidelijke manier van werken; een spreadsheet is snel en eenvoudig op te zetten, en het communiceert makkelijk.

Er kleven echter serieuze nadelen aan deze methode. Zo is er bijvoorbeeld geen ‘dynamische’ link tussen een samenstelling en BOM aanwezig, waardoor wijzigingen aan de samenstelling handmatig in de BOM aangepast zouden moeten worden. Ook is de kans op fouten relatief groot, een verkeerd onderdeelnummer of een verkeerd cijfer bij de aantallen invullen kan snel voorkomen, en dit kan grote financiële of operationele gevolgen hebben.

Ook moet de spreadsheet vaak weer handmatig ingevuld worden in het ERP-systeem, waardoor er minimaal twee keer iets foutief overgenomen kan worden.

Een eerste stap naar goed BOM-beheer, is daarom dan ook om dit uit te laten voeren in Autodesk Inventor of Autodesk Vault.

Bill of Materials in Inventor

Autodesk Inventor heeft de mogelijkheid om BOMs te genereren, weer te geven en te exporteren. De lay-out van de BOM kan daarnaast door de gebruiker in Inventor worden aangepast aan de hand van de bedrijfsstandaard; er kunnen kolommen worden toegevoegd of verwijderd, en er kunnen custom eigenschappen als kolom worden ingeladen. Alle iProperties binnen Inventor kunnen als kolom in de BOM worden geplaatst.

Inventor heeft vijf verschillende opties binnen de BOM-structuur:

  1. Normal (normaal)
  2. Phantom (fantoom)
  3. Reference (referentie)
  4. Purchased (koop)
  5. Inseparable (onscheidbaar)
  6. Virtual (virtueel)

Normal

Dit is de standaard optie voor een BOM die voor de meeste onderdelen of sub-samenstellingen wordt gebruikt. De bovenliggende samenstelling (de ‘parent’) van het betreffende onderdeel bepaald de positie en het gedrag in de BOM. Ze hebben verder geen invloed op onderliggende onderdelen of sub-samenstellingen (de ‘children’) in de BOM.

Phantom

Fantoom-onderdelen worden gebruikt om het ontwerpproces te versimpelen. In het ontwerpproces worden ze gedefinieerd als samenstelling, terwijl het in werkelijkheid losse onderdelen zijn. Op de BOM worden ze als losse, individuele onderdelen geplaatst.

Een veelvoorkomend voorbeeld is een combinatie van een bout, moer en twee sluitringen die veelvuldig en in dezelfde specificatie in het ontwerp voorkomt, maar die wel los van elkaar ingekocht kunnen worden. In het ontwerp is het vanzelfsprekender om deze als samenstelling te definiëren om het ontwerpproces te versnellen of versimpelen.

Reference

Referentie-onderdelen zijn onderdelen die in het ontwerp gebruikt worden om het ontwerp vorm of ondersteuning te geven, maar niet in werkelijkheid bestaan. Ze worden niet in de BOM weergegeven.

Veelvoorkomende voorbeelden van referentie-onderdelen zijn skeletten of onderdelen die om visuele redenen in de samenstelling worden geplaatst.

Purchased

Kooponderdelen zijn onderdelen die niet worden geproduceerd, maar ingekocht. Hier bestaan vaak geen productietekeningen van. Ze worden in de BOM weergegeven op dezelfde manier als ze worden ingekocht.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn schroeven, bouten, pakkingen en o-ringen.

Inseparable

Onscheidbare onderdelen zijn onderdelen die beschadigd zouden moeten worden om ze te splitsen. Net zoals kooponderdelen bestaan ze vaak uit onderliggende onderdelen. Het belangrijkste verschil is dat kooponderdelen worden ingekocht, terwijl onscheidbare onderdelen worden geproduceerd. Dit type component wordt als één regel in de BOM weergegeven.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn lassamenstellingen of gelijmde samenstellingen; deze samenstellingen zijn gemaakt uit losse onderdelen, maar kunnen niet meer worden gesplitst zonder ze te beschadigen.

Virtual components

Als laatste bestaan er virtuele componenten. Dit zijn onderdelen die in werkelijkheid bestaan en in het product ook aanwezig zijn, maar niet in het ontwerpproces worden mee genomen omdat dit vaak niet voor de hand liggend is.

Een veelvoorkomend voorbeeld is vet in een kogellager of olie in of op een onderdeel. Dit zijn onderdelen die aanwezig moeten zijn en verbruikt worden in de productieomgeving, en daardoor een regel vereisen op de BOM, maar niet in Inventor worden gemodelleerd.

BOMs exporteren

Na het structureren van je BOM in Inventor, kun je deze exporteren in verschillende bestandsformaten om bijvoorbeeld in je ERP-systeem te laden. Inventor ondersteund de volgende bestandsformaten:

  • Microsoft Excel (.xsl en .xslx)
  • Teskt (.txt)
  • Comma delimited (.csv)
  • Extensible Markup Language (.xml)

Om de BOM te kunnen exporteren naar een Microsoft Excel bestandsformaat, is het nodig om Microsoft Excel te hebben geïnstalleerd op de computer.

Bill of Materials in Vault

Het beheren en delen van Bill of Materials in Inventor is een goede, eerste stap naar goed Product Data Management, maar de BOM-beheermogelijkheden in Autodesk Vault gaan nog een stuk verder.

BOM-beheer in Vault gaat met behulp van ‘Items’. Een Item binnen Vault kan alles zijn wat wordt gemaakt, verkocht of beheerd, en daardoor wat vaak vast wordt gelegd binnen je ERP-systeem. In de praktijk worden dus vaak van eindassemblages of producten Items aangemaakt, die binnen de Vault met de Item Master kunnen worden beheerd. De Item Master kan worden gezien de koppeling tussen de Engineeringsafdeling, en de rest van de organisatie.

Een belangrijke functie binnen de Items, is het BOM-beheer. De BOMs die normaal gesproken door een engineer op basis van de ontworpen assemblage wordt aangemaakt, bevat alleen regels die ook daadwerkelijk in het ontwerp aanwezig zijn. Soms kan het voorkomen dat er iets wél in het product zit, maar niet in het 3D ontwerp terugkomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lijm, olie, een gebruikershandleiding of een doos om het product in te versturen.

Om van een onderdeel of samenstelling een Item te maken, kun je in de Project Explorer in Vault met behulp van de rechtermuisknop kiezen voor ‘Assign/Update Item’. Daarna is het Item te vinden in de Item Master binnen Vault. De Item Master is te vinden linksonder in het Vault scherm.

Item Master in Vault

Wanneer je een Item opent, kun je onder andere de BOM bekijken en aanpassen of aanvullen. Ook de layout van de BOM is volledig zelf aan te passen om deze aan te kunnen laten sluiten op specifieke bedrijfsprocessen of protocollen.

Bill of Materials in Vault

Met behulp van de grote, blauwe ‘plus’  kunnen er regels worden toegevoegd aan de BOM, zowel op basis van bestaande onderdelen, of nog niet-bestaande onderdelen. Dit is de meest geschikte plek om ‘virtual components’ toe te voegen aan de BOM, zoals bijvoorbeeld de zojuist genoemde lijm- of smeermiddelen. Ook het veranderen van de eenheid van de kwantiteit kan in deze omgeving gebeuren. Dit is belangrijk, omdat sommige onderdelen in een BOM consumables kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan krimpkous met een bepaalde lengte dat in een productie-omgeving van een rol afgeknipt zou moeten worden, of vet dat uit een tube gehaald moet worden. Het is belangrijk voor de inkoopafdeling of Supply Chain-afdeling dat dit op een eenduidige en inzichtelijke manier wordt gecommuniceerd. De BOM kan vanuit het Item, net zoals dat in Inventor kan, geëxporteerd worden in verschillende bestandsformaten om door het ERP-systeem verder verwerkt te worden. Het is ook mogelijk om het oversturen van BOM vanuit Autodesk Vault Professional volledig te automatiseren met behulp van de CAD-ERP connector.

Reactie plaatsen