Lifecycle management

Lifecycle Management is het beheren van de verschillende levenscycli waar een product zich in kan bevinden.

Voorbeelden van levenscycli zijn onder andere Work-In-Progress (WIP), Review, en Released. Het kan ook worden opgedeeld in bijvoorbeeld Concept, Proof-Of-Concept, Development, en Launch.

Hoe deze levenscycli worden gedefinieerd, en welke acties of gevolgen hier aan vasthangen, is in veel gevallen voor het bedrijf zelf te bepalen. In andere gevallen, bijvoorbeeld in de Automotive of in de Aerospace, worden de levenscycli vaak bepaald door wat de standaard hierin voorschrijft. Milestones, en de acties die nodig zijn om deze milestones te behalen, voor nieuw te ontwikkelen producten worden dan gelinkt aan de levenscyclus van deze producten binnen een PDM-systeem. Of dit vanuit een standaard wordt voorgeschreven, of door het bedrijf zelf is bepaald, het is altijd handig om vooraf te bepalen wat er nodig is om een product in ontwikkeling naar een nieuwe levenscyclus te brengen.

Een voorbeeld van een levenscyclus-definitie is:

Lifecycle management voorbeeld

Elk blokje stelt hier een bepaalde levenscyclus voor. De pijlen tussen de blokjes kunnen als acties worden gedineerd die uitgevoerd zouden moeten worden om het product in deze levenscyclus te brengen. Binnen Autodesk Vault Professional zijn alle levenscycli, alle acties tussen levenscycli, en wie de toegang en rechten heeft tot deze acties, volledig zelf in te richten. Op deze manier kun je op een eenduidige, heldere en gestandaardiseerde manier aan New Product Development doen.

Reactie plaatsen