Revisiebeheer

Met de Autodesk Vault kan er naast versiebeheer, ook aan revisiebeheer gedaan worden.

Wat is een revisie

Een revisie is een collectie van versies dat een reflectie is van specifieke lifecycles. Er wordt vaak gebruik gemaakt van revisiebeheer wanneer er ook sprake is van lifecyclemanagement, hoewel dit niet persé hoeft.

Normaal gesproken vindt er een nieuwe revisie plaats wanneer een bestand (part, assembly of tekening) van de lifecycle ‘Released’ terug naar ‘In Work’ gaat. Met andere woorden, wanneer een bestand ooit is vrijgegeven, maar toch weer aangepast dient te worden. Een revisiestatus heeft vaak een enkel karakter (bijvoorbeeld een A of een B, of een 1 of een 2), en kan worden gewijzigd met de functie ‘Revise’ of volledig automatisch worden getriggerd op basis van de lifecycles.

Major Revision en Minor Revision

Veel bedrijven hebben als beleid om onderscheid te maken tussen een major revision (grote revisie) of minor revision (kleine revisie).

Een revisie wordt vaak als ‘major’ gezien wanneer de ‘FFF’ (de form, fit, of function van het onderdeel of samenstelling) veranderd. Wanneer bijvoorbeeld een gat in een onderdeel groter, uit een ander materiaal of van een andere kleur wordt gemaakt, dan veranderd er iets aan de Form-Fit-Function, en geldt het als een major revision.

Als er bij een reeds vrijgegeven tekening een spel- of taalfout moet worden gewijzigd, dat verder niets aan het onderdeel wijzigt, dan spreekt met vaak over een minor revision.

Van welke type revisie er gebruik is gemaakt, is vaak belangrijk en wordt dan ook veelal in de revisiestatus aangegeven. Wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen een major en minor revision, dan wordt de major revision vaak met letter aangegeven, en de minor revision met een cijfer.

Voorbeeld
Onderdeel met revisiestatus D3 is dus een onderdeel wat voor de vierde keer (D is de vierde letter uit het alfabet) in de lifecycle ‘Released’ zit, waarbij de lifecycle door 3 minor revisions is gegaan. De exacte flow van wat een bepaalde revisie triggert, is bij Vault Workgroup en Vault Professional volledig zelf in te stellen.

Quick Change

Soms is het niet wenselijk om de revisiestatus van een onderdeel te wijzigen wanneer een onderdeel wijzigt. Afhankelijk van de instellingen van Vault kan er worden gekozen om onder bepaalde voorwaarden een quick change mogelijk te maken. Met behulp van een quick change kan een vrijgegeven onderdeel worden gewijzigd zonder dat dit wordt gereflecteerd in de revisiestatus van het onderdeel.

Onderlinge afhankelijkheid

Het is belangrijk om binnen de Vault te begrijpen hoe er wordt omgegaan met de onderlinge afhankelijkheid van bestanden met een bepaalde revisiestatus. Wanneer er bestanden worden gebruikt die een afhankelijkheid tussen elkaar hebben, zoals een assembly met hierin onderliggende onderdelen, dan wordt er een relatie gecreëerd tussen specifieke revisies van die bestanden. Wanneer er een assembly in de Vault wordt ingecheckt, wordt de revisie van elk van de onderliggende bestanden vastgelegd zodat wanneer een bepaalde revisie wordt opgehaald, elk bestand wordt opgehaald refererend aan de juiste revisie die bij het meest bovenliggende bestand hoort.

Wanneer een bestand dat onderliggende bestanden heeft, waarbij die bestanden worden aangepast zonder dat de revisie van deze bestanden wijzigt, zorgt ervoor dat de wijzigingen in het bovenliggende bestand zichtbaar zijn. Wanneer je ditzelfde onderliggende onderdeel wel in revisie zou wijzigen, zijn deze wijzigingen in het bovenliggende bestand niet zichtbaar. Dit bestand refereert tenslotte niet naar de nieuwe, maar naar de oude revisie van het onderdeel. Wanneer dit niet gewenst is, moet het bovenliggende onderdeel ook van revisie wijzigen om de nieuwe revisie van het onderliggende onderdeel zichtbaar te maken.

Reactie plaatsen