Koenen GWW

bespaart ontwerp- en engineeringtijd met GWW-CAD

Koenen GWW behoort tot de eerste gebruikers van GWW-CAD. Door AutoCAD uit te breiden met deze civieltechnische ontwerp- en tekenapplicatie heeft Marco Koenen al veel tijd bespaard en fouten voorkomen. De eenvoud van werken en combineren van alle benodigde projectinformatie zijn voor hem belangrijke voordelen. 

Veelzijdig GWW-bureau

Koenen GWW in Zaandam is een veelzijdig adviesbureau voor de grond-, weg- en waterbouw. Oprichter Marco Koenen wordt door aannemers, gemeenten, ingenieursbureaus en andere opdrachtgevers betrokken bij de (her)ontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden, boven- en ondergrondse infrastructuren en inrichting van openbare gebieden. “Na zo’n tien jaar ervaring te hebben opgedaan als uitvoerder en werkvoorbereider van GWW-projecten ben ik Koenen GWW gestart. “Inmiddels verzorgen wij de technische onderbouwing, het ontwerp, het bestek met bijbehorende tekeningen en de uitvoeringsbegeleiding voor uiteenlopende projecten. Voor het maken van ontwerp- en bestektekeningen gebruiken wij al enkele jaren Autodesk AutoCAD, aangeschaft bij CAD & Company. Daar heb ik ook een AutoCAD-opleiding gevolgd.”

"Voor het maken van ontwerp- en bestektekeningen gebruiken wij al enkele jaren Autodesk AutoCAD, aangeschaft bij CAD & Company. Daar heb ik ook een AutoCAD-opleiding gevolgd.”

null

“GWW-CAD helpt de communicatie in projecten te verbeteren omdat iedereen volgens dezelfde afspraken werkt en makkelijk relevante informatie aan een ontwerp of tekening kan toevoegen.”

null

Eenvoudiger en sneller werken

“Als adviesbureau helpen wij opdrachtgevers om het programma van eisen, wettelijke richtlijnen en berekeningen aan verhardingen, riolering, damwanden en andere aspecten in het ontwerp en bestek te verwerken”, vervolgt Koenen. “Bij het maken van de daarbij benodigde tekeningen wil je zowel nauwkeurig als snel kunnen werken. Daarom was ik direct enthousiast over de GWW-CAD applicatie die CAD & Company als aanvulling op AutoCAD heeft ontwikkeld. Deze bevat namelijk allerlei arceringen, lijntypes, objectstijlen en symbolen die wij dagelijks gebruiken, terwijl al het tekenwerk dankzij ondersteuning van de Nederlandse CAD Standaard NLCS direct op de juiste laag terecht komt. GWW-CAD bespaart veel ontwerp- en engineeringtijd en voorkomt kostbare communicatiefouten.”

Projectcommunicatie verbeteren

“GWW-CAD helpt de communicatie in projecten te verbeteren omdat iedereen volgens dezelfde afspraken werkt en makkelijk relevante informatie aan een ontwerp of tekening kan toevoegen”, licht Koenen toe. “Bijvoorbeeld lucht- en omgevingsfoto’s voor een beter inzicht in de bestaande situatie, beschikbare ondergronden uit de BGT en erfgrenzen uit de BRK van het kadaster. Maar ook informatie over aanwezige kabels en leidingen, door het eenvoudig geautomatiseerd inlezen van KLIC-meldingen, waarmee graafschades en gevaarlijke situaties te voorkomen zijn. Door meer informatie geïntegreerd aan tekeningen toe te voegen worden de knelpunten en risico’s voor alle betrokken partijen beter inzichtelijk. Het GWW-CAD menu binnen AutoCAD maakt al ons tekenwerk eenvoudiger en eenduidiger conform de NLCS-standaard.”

“Het GWW-CAD menu binnen AutoCAD maakt al ons tekenwerk eenvoudiger en eenduidiger conform de NLCS-standaard.”

null

“De komende tijd ga ik mij verder verdiepen in het BIMmen. Een ‘Bouw Informatie Model’ kan namelijk extra waarde toevoegen aan het verbeteren van de projectcommunicatie en verlagen van de faalkosten.”

null

Makkelijker samenwerken

“Wij werken al een aantal jaren regelmatig voor de Gemeente Zaanstad” vertelt Koenen. “Een andere opdrachtgever is de bouwcombinatie Markus-Van der Veekens, die wij assisteren bij de realisatie van de duurzame Ravel-woonwijk aan de Zuidas van Amsterdam. Naarmate meer GWW-organisaties gaan standaardiseren op de NLCS kan iedereen makkelijker samenwerken. Bij multidisciplinaire projecten is het nog belangrijker om op een eenduidig gestructureerde wijze informatie uit te wisselen. De komende tijd ga ik mij verder verdiepen in het BIMmen. Een ‘Bouw Informatie Model’ kan namelijk extra waarde toevoegen aan het verbeteren van de communicatie en verlagen van de faalkosten. De NLCS wordt als een BIM level 1 standaard beschouwd voor het gestructureerd hergebruiken van informatie. Omdat CAD & Company veel BIM-kennis en ervaring in huis heeft, maak ik daar graag gebruik van.”

“Het GWW-CAD menu binnen AutoCAD maakt al ons tekenwerk eenvoudiger en eenduidiger conform

de NLCS-standaard.”