Nedmag

Beheert alle engineeringinformatie met Autodesk Vault

Nedmag wint magnesiumzouten uit de Groningse bodem en maakt op basis daarvan diverse magnesiumproducten. Om alle engineeringinformatie over de fabriek en productielocatie beter te kunnen managen heeft het bedrijf onlangs Autodesk Vault Professional geïmplementeerd. Maintenance Manager Hans Brouwer en Engineer TA Martijn den Dulk vertellen over hun ervaringen. 

  

Mijnbouw- en productiebedrijf

Nedmag is door de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) en Shell-Billiton opgericht om magnesiumzout te winnen uit een zoutmijn ten zuiden van het Groningse Tripscompagnie. Op basis daarvan produceert en levert het bedrijf verschillende soorten magnesiumproducten vanuit het hoofdkantoor en een fabriek in Veendam. Mede omdat het gewonnen zout een zuiverheid van 99% heeft, is Nedmag de Europese marktleider geworden. Het bedrijf heeft ook eigen laad- en losfaciliteiten voor de aan- en afvoer van alle producten via de binnenvaart, het spoor en de weg. “Wij hebben het onderhoud van onze fabriek uitbesteed aan IJssel, zij hebben ook toegang tot ons digitale archief.” vertelt Brouwer (links op de foto). “Daarvoor gebruiken wij al tientallen jaren de AutoCAD-software van Autodesk, terwijl alle tekeningen en andere projectdocumenten tot voor kort met Bluecielo Meridian werden beheerd.”

Windows 10 migratie 

Omdat Nedmag bezig is om de IT-omgeving te migreren naar Windows 10, is er vorig jaar een project gerealiseerd om alle engineeringapplicaties daarvoor te upgraden. Als onderdeel hiervan is tevens besloten Bluecielo Meridian te vervangen door Autodesk Vault Professional. “Wij merkten de afgelopen jaren dat Bluecielo voor ons onvoldoende snel de ontwikkelingen bij Autodesk volgde, aldus Brouwer. “Het migreren van alle engineeringinformatie naar een andere beheeroplossing is uiteraard veel werk, maar wij gaan toekomstige upgrades vereenvoudigen door te standaardiseren op software van Autodesk. Gelukkig heeft CAD & Company ons daarbij deskundig geadviseerd, begeleid en ontzorgt. Als bijkomend voordeel hebben wij sindsdien nog maar één aanspreekpunt en verantwoordelijke leverancier voor alle CAD- en PDM-software.”

"Door te standaardiseren op Autodesk-software zijn wij beter op de toekomst voorbereid."

"Tevens kunnen zowel de medewerkers van IJssel als onze eigen collega’s efficiënter werken met alle digitaal beschikbare engineeringinformatie.”

Centrale informatiebron

Omdat Nedmag een continu producerend bedrijf is met uitbestede onderhoudswerkzaamheden, is het belangrijk altijd toegang te hebben tot een centrale bron met één versie van de waarheid. “Nu is ongeveer een derde van alle technische informatie digitaal toegankelijk, in circa 35.000 documenten”, vervolgt den Dulk. “In een vervolgproject worden de komende jaren nog 20.000 documenten ingescand en digitaal toegevoegd, omdat onze installaties een levenscyclus van 30 tot 40 jaar hebben. Door te standaardiseren op Autodesk-software zijn wij beter op de toekomst voorbereid. Tevens kunnen zowel de medewerkers van IJssel als onze eigen collega’s efficiënter werken met alle digitaal beschikbare engineeringinformatie. Omdat wij de overstap naar Autodesk Vault Professional als onderdeel van de bedrijfsbrede Windows 10 migratie hebben uitgevoerd, is er geen aparte business case voor uitgewerkt.” 

Leren zoeken en vinden  

Voor Nedmag zijn de belangrijkste voordelen van Autodesk Vault Professional de eenvoudigere manier waarop projecten te organiseren zijn en de betere vindbaarheid van alle documenten. Als gevolg daarvan is het werken met de software onder niet-AutoCAD-gebruikers als een olievlek gegroeid. “In Bluecielo Meridian was het zoeken moeilijker, waardoor onze engineers nog veel informatievragen van collega’s kregen”, aldus den Dulk. “Daarom hebben wij metadata toegevoegd en heb ik als key-user collega’s geleerd hoe zij de benodigde informatie beter zelf kunnen zoeken en vinden. Terugkijkend op het migratieproject heeft CAD & Company ons op basis van een procesreview, duidelijke visie en een resultaatgericht plan van aanpak geholpen alle informatie beter en efficiënter te beheren.”

"Terugkijkend op het migratieproject heeft CAD & Company ons op basis van een procesreview, duidelijke visie en een resultaatgericht plan van aanpak geholpen alle informatie beter en efficiënter te beheren.”