StadLandWater

standaardiseert op NLCS met GWW-CAD

StadLandWater heeft het gebruik van AutoCAD gestandaardiseerd op NLCS met GWW-CAD. Daarmee vergroot dit management en adviesbureau de uniformiteit van werken en bespaart het op beheer- en standaardisatiekosten. Directeur/adviseur Maarten Stadhouders en projectmedewerker Patrick van het Spijker vertellen hun ervaringen met GWW-CAD.

Sterk in bijzondere projecten

StadLandWater is een allround management en adviesbureau, dat zich in de markt onderscheid met het toevoegen van vakkennis en -ervaring aan civiel- en cultuurtechnische projecten. “Wij zijn sterk in het trechteren en begeleiden van bijzondere projecten”, zegt Stadhouders. “Zoals voor het herinrichten van de Lebuinuspleinen in het centrum van Deventer, waar men rekening moet houden met boven- en ondergrondse infrastructuur, horeca, winkels en het beleid voor archeologie en niet gesprongen explosieven (NGE). Maar bijvoorbeeld ook het renoveren van rioolstelsels in gemeenten. In 2020 hebben wij met een twintigtal medewerkers in drie vestigingen zo’n 170 projecten gerealiseerd. Daarvoor maken wij onder andere veel bestekken en tekeningen. Omdat wij behoefte kregen aan een betere standaard voor al het tekenwerk én een andere CAD-leverancier. Wij zijn naar beiden op zoek gegaan.” 

“Wij kregen behoefte aan een betere standaard voor al het tekenwerk én een andere CAD-leverancier. Wij zijn naar beiden op zoek gegaan en zo kwamen wij uit bij CAD & Company.”

"NLCS is de afkorting van de Nederlandse CAD Standaard, die speciaal ontwikkeld is om meer uniform te gaan (samen)werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw." 

Nederlandse CAD Standaard

NLCS is de afkorting van de Nederlandse CAD Standaard, die speciaal ontwikkeld is om meer uniform te gaan (samen)werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Deze bevat afspraken voor het maken van tekeningen, de omgang met metadata en een bibliotheek met laagindelingen, lijntypes, objectstijlen, symbolen en arceringen. Sinds 2018 gebruiken steeds meer overheden de NLCS, zoals Rijkswaterstaat en spoorwegbeheerder ProRail. “Wij hebben jarenlang met een zelf ontwikkelde CAD-standaard gewerkt, maar merkten dat het onderhouden daarvan veel indirecte uren kost”, vervolgt Stadhouders. “Verder waren er verschillende AutoCAD versies van twee leveranciers in gebruik, wat ook niet ideaal was. Na een aantal gesprekken met CAD & Company beheren zij nu al onze licenties en is AutoCAD uitgebreid met GWW-CAD.”


Besparing op beheeruren 

“Onze projectmedewerkers gebruikten voorheen volledige AutoCAD licenties, AutoCAD LT en een AEC Collection, waardoor ze niet allemaal dezelfde werkzaamheden konden uitvoeren”, licht Stadhouders toe. “Dankzij de mogelijke besparing op onze beheeruren voor een eigen CAD- standaard, hebben wij vorig jaar kunnen investeren in de nieuwste AutoCAD-software voor een achttal medewerkers. Met de nieuwste AutoCAD en GWW-CAD versie kunnen zij nu sneller werken conform de NLCS en eenvoudig KLIC-meldingen en geografische informatie vanuit de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) toevoegen aan projecttekeningen. Een ander voordeel van GWW-CAD is het feit dat nieuwe medewerkers en stagiaires binnen een kortere tijd zijn in te werken en elkaars werkzaamheden makkelijker kunnen overnemen.”   


“Dankzij de mogelijke besparing op onze beheeruren voor een eigen CAD-standaard, hebben wij vorig jaar kunnen investeren in de nieuwste AutoCAD-software voor een achttal medewerkers.”

“Een ander voordeel van GWW-CAD is het feit dat nieuwe medewerkers en stagiaires binnen een kortere tijd zijn in te werken en elkaars werkzaamheden makkelijker kunnen overnemen.”

Proactieve leverancier

“Wij ervaren CAD & Company als een proactieve leverancier die mij en collega’s met een halve dag online training goed op weg heeft geholpen met GWW-CAD en NLCS”, vult van het Spijker aan. “Verder delen ze waardevolle kennis via gratis te volgen webinars en informeren ze ons ook proactief over nieuwe functies. Dat waren wij niet gewend van de vorige AutoCAD-leveranciers”. “Dankzij CAD & Company hebben wij meer inzicht en grip gekregen op de ontwikkelingen rondom AutoCAD voor de civiele techniek, zoals het toenemend gebruik van een BIM”, concludeert Stadhouders. “Ze attenderen ons tevens op mogelijke verbeteringen in de manier van werken en staan open voor feedback over de gebruikservaringen met GWW-CAD.”   

“Dankzij CAD & Company hebben wij meer inzicht en grip gekregen op de ontwikkelingen rondom AutoCAD voor de civiele techniek, zoals het toenemend gebruik van BIM.”