Privacy

Privacyverklaring

NEDERLANDS


Privacy statement

ENGLISH

In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing voor NTI CAD & Company Group B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven handelend onder de naam CAD & Company IT Solutions B.V., CAD & Company B.V. en Ampersand Software B.V., vanaf hier CAD & Company genoemd.

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via: privacy@cadcompany.nl

Onderdelen privacyverklaring

 • Gebruikersgegevens
 • Gegevensverzameling
 • Gebruik van informatie
 • Bescherming persoonsgegevens
 • Profilering
 • Links naar andere websites
 • Cookies en andere volgtechnologieën 
 • Analyse / logbestanden
 • Getuigenissen
 • Privacy Shield
 • Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie
  - Recht op inzage
  - Recht op rectificatie
  - Recht op gegevenswisseling ("Recht op vergetelheid")
  - Recht op beperking van de verwerking
  - Recht van bezwaar
 • Intrekken toestemming
 • Weigering verzoeken van onredelijke aard
 • Bewaarperiode persoonsgegevens
 • Veranderingen in deze privacyverklaring
 • Vragen

Gebruikersgegevens

CAD & Company respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan ons verstrekt. Aan ons verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij verkopen, verhuren of gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring vermeld.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we je naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mail adres om je de nieuwsbrief te sturen. We vragen minimaal je voornaam om je gepersonaliseerde e-mails te kunnen sturen. Je kunt er altijd voor kiezen om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door je via de uitschrijflink onderin de e-mail uit te schrijven. Je persoonlijke voorkeuren kun je altijd aanpassen via de link in de e-mail: “pas je persoonlijke voorkeuren aan”. 

Gegevensverzameling

Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan (bijv. e-mailcommunicatie). We kunnen de volgende persoonsgegevens bij jou opvragen middels vragen in formulieren en interactieve content zoals test, scans of quizzen en deze vervolgens opslaan en verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • IP-adres
 • Geo-locatie
 • Browsergegevens

Wij kunnen informatie over je ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken. Deze gegevens kunnen wij samenvoegen met informatie die wij al over je hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor jou kunnen zijn. Als je persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of als anderen informatie over jou aan ons verstrekken, gebruiken wij die informatie uitsluitend voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

Gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de websites van bovengenoemde bedrijven te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de hierboven genoemde websites te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en verzamelde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • Zoals vereist door de wet om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure.
 • Als wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen.
 • Om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid, kan het in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • Als CAD & Company betrokken is bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, word je ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website(s) over een verandering in eigenaarschap of gebruik van je persoonlijke informatie, evenals keuzes die je kunt hebben met betrekking tot jouw persoonlijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

 • Up-to-date virusscan; 
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden;
 • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder;
 • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven;
 • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups;
 • Geen documenten op privé laptops van medewerkers.

Profilering

We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en hun IP adres. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rolgebaseerde gegevens , webbezoeken en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van jou kunnen verzamelen, zijn gegevens die je middels het beantwoorden van vragen in een formulier of via interactieve content, zoals een test, aan ons hebt verstrekt.

De reden waarom we profilering toepassen, is dat we jou het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering jou het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die jou naar onze website heeft geleid. Wil je, ondanks onze goede bedoelingen, liever niet dat we profilering op je toepassen? Stuur ons dan een e-mail met jouw verzoek om de profilering te stoppen naar privacy@cadcompany.nl.

Onze websites bevatten links naar websites van bedrijven die een ander privacybeleid kunnen hebben dan CAD & Company. Als je persoonlijke informatie op die andere sites indient, word je informatie geregeld door hun privacybeleid. Wij moedigen je van harte aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

Cookies en andere volgtechnologieën

CAD & Company en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de websites te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en verzamelde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn. Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Analyse / logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s, opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Deze informatie identificeert de individuele gebruikers niet. Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd. Bijvoorbeeld wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud zoals whitepapers wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je e-mailadres al is ingevuld.

Referenties

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar referentie gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via privacy@cadcompany.nl.

Privacy Shield

CAD & Company maakt voor haar diensten en producten gebruik van Amerikaanse softwareplatformen waaronder Autodesk, Microsoft en Citrix Systems. Deze organisaties leven het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Zij zijn dan verplicht alle persoonlijke gegevens die ze hebben ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), op basis van het Privacy Shieldraamwerk te onderwerpen aan de van toepassing zijnde principes van het raamwerk. Zij voldoen aan de principes van het Privacy Shield voor alle verdere overdrachten van persoonlijke gegevens uit de EU, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdrachten. Persoonlijke gegevens die deze Amerikaanse organisaties via CAD & Company ontvangen worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU.

Voor supportdoeleinden kan het zijn dat je persoonlijke gegevens gedeeld worden met een supportmedewerker van een Amerikaanse softwareleverancier, zoals Autodesk. Deze uitwisseling valt dan onder de afspraken van Privacy Shield. Wij beperken het delen van persoonlijke informatie tot een minimum en delen alleen het hoogstnoodzakelijke, zodat de supportafdeling het issue kan oplossen. Waar mogelijk anonimiseren c.q. pseudonimiseren we de persoonlijke gegevens.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar privacy@cadcompany.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij je verifiëren.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar privacy@cadcompany.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken toestemming

Als je CAD & Company toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. Hiervoor is het dan ook niet nodig om bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer CAD & Company verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. Wij kunnen verzoeken weigeren die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren je informatie zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Personen die 365 dagen niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, worden automatisch uit onze database verwijderd.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, stellen wij je via ons klantportaal of per e-mail op de hoogte (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op onze websites voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

Vragen

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@cadcompany.nl of per post naar:

CAD & Company
Vrijheidweg 40
1521 RR Wormerveer

Privacy statement

In this privacy policy, we will describe how we handle your personal data. Which data we collect, how we process and use this information, and why we collect, process and use this information. This privacy policy applies to NTI CAD & Company Group B.V. and all associated companies trading under the names CAD & Company IT Solutions B.V., CAD & Company B.V. and Ampersand Software B.V., hereafter referred to as CAD & Company.

Do you have questions about our privacy policy? Contact us at:  privacy@cadcompany.nl

Table of contents

 • User data
 • Data collection
 • Use of information
 • Personal data protection
 • Profiling
 • Links to other websites
 • Cookies and other tracking technologies
 • Analysis and log files
 • References
 • Privacy ShieldAccess to, modification and deletion of personal information:
  - Right of access
  - Right to rectification
  - Right to erasure ("Right to be forgotten")
  - Right to object
 • Withdrawal of consent
 • Refusal of unreasonable requests
 • Retention period personal data
 • Changes to this privacy policy
 • Questions

User data

At CAD & Company, we respect our clients' privacy and the confidentiality of their data. You retain all rights to the data you provide. All user data provided to us is stored in a personalised and secured location. We will not sell, rent or use your information for purposes other than those described in this privacy policy.

When you register for our newsletter, we will use your name (your first name and optionally your surname) and your email address to send you the newsletter. At least your first name is required in order to receive personalised emails. If you wish to stop receiving our newsletter, you can unsubscribe at any time by clicking on the unsubscribe link at the bottom of the email. Your personal preferences can be modified at any time by clicking on the link in the email: "modify your personal preferences". 

Data collection

We collect the email addresses and specific personal information (name, email address, telephone number) of those who interact with us (e.g. email communication). Through questions in forms and interactive content like tests, scans or quizzes, we may request and subsequently store and use the following personal data:
 • First name
 • Surname
 • Email address
 • Company name

We also collect specific information about which pages visitors open or read, which allows us to collect, use and process the following personal information:

 • IP address
 • Geolocation
 • Browser data

We may receive information about you from other sources, such as publicly available databases. We may add these data to the information we already have about you. This enables us to update, expand and analyse our data, identify new customers and suggest new products and services that could be interesting for you. When you provide us with other people's personal information, or others provide us with your information, we use that information exclusively for the specific purpose for which that information was provided.

CAD & Company can also gather and analyse visitor or user information with regards to the use of the CAD & Company website, CADopleidingen website, CADkoop website, BLDNG 360 website, BLNDG content website, Ampersand software website and Collaborea website as well as the services offered on these websites.

Collected information may include, but is not limited to, traffic statistics, visit frequency, type and time of transactions on the website, type of browser and operating system, etc. 

We may pass personal information to companies providing services to help us in our activities, such as marketing automation, live chat or payment processing. These companies are entitled to use personal information to the extent necessary to provide these services.

Use of information

We may use personal information to provide the services you requested, such as services that show customised emails, newsletters, forms, documents and reports. We may also use personal information for control, research and analysis in order to update and improve the aforementioned companies' websites. We may employ third parties to help us process personal information. We expect these third parties to respect our privacy policy and to meet additional confidentiality and security standards. We may use other information that we collected about you in order to help diagnose technical issues, manage the websites mentioned above and improve the quality and the services delivered. We may provide third parties with unidentifiable and statistical information about the site use and quantity that we collected from visitor activity in order to highlight the value we can offer to our users.

The information we collect will not be shared with or sold to other companies for commercial purposes, except for the delivery of products or services you requested, when we have received your approval or under the following circumstances:

 • As required by law in order to comply with a summons, court proceedings or similar legal proceedings.
 • When we decide - in good faith - that disclosure is necessary to protect our rights, your safety or that of others.
 • In the context of fraud investigation or at the government's request, we may in some cases be required to disclose personal information as a reaction to legal requests by public authorities, e.g. in order to comply with legal requirements in situations of national security or law enforcement.
 • When CAD & Company is involved in a merger, acquisition or sale of all or a part of its assets, you will be notified by email and/or a clear notice on our website(s) about a change of ownership or the use of your personal information, as well as the options you have with regards to your personal information.

Personal data protection

We attach great importance to the protection of your privacy. The software, tools and systems we use are secured according to the current legal requirements and regulations. Among others, the measures we take include:
 • Up-to-date virus scan; 
 • Unique access codes and passwords;
 • Secure password manager;
 • No unsecured external hard drives;
 • No unsecured electronic backups;
 • No documents on private employee laptops.

Profiling

We apply profiling to people who identified themselves through their email address and their IP address. The profile we create consists of personal and role-based data, web visits and click behaviour. The personal data we may collect about you are data you provided us with through answering questions in a form or through interactive content like tests.

We enable profiling in order to send you the right messages and information at the right time. We believe that profiling is the best method allowing us to help you with the challenges and questions that led you to our website. If - in spite of our good intentions - you do not want us to apply profiling in your case: Send us an email with your request to stop profiling at privacy@cadcompany.nl.

Our websites contain links to websites owned by companies whose privacy policy may differ from ours. If you submit personal information on those other websites, your information will be managed according to their privacy policy. We strongly recommend that you carefully read the privacy policy of the websites you visit.

Cookies and other tracking technologies

CAD & Company and our analysis provider(s) use technologies like cookies, web beacons, tags and scripts to analyse trends, allow the websites to function, track how users navigate through the entire website and collect demographic data about our user base as a whole. We may receive individual or collective reports based on the use of the technologies of these companies.

Users are in control of the use of cookies through their respective browsers. If you disable cookies, you can still use our website, but the use of some functionalities or parts of our website may be limited. For more specific information about our cookie policy, please refer to our cookie policy.

Analysis and log files

Just like most websites do, we collect certain information automatically and we store it in log files. This information includes internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referrers, requested pages, operating system, date/time stamp and browser history data.

We use this information to analyse trends, manage the site, track users' actions throughout the website and collect demographic data about our user base as a whole. This information does not identify individual users. We link some of these automatically collected data to personally identifiable information. This allows us to provide a better experience by reducing the amount of information that needs to be entered. E.g. when you fill out forms, download restricted content like whitepapers, fill out surveys, etc. You will see that for instance your email address will already be filled in.

References

We also publish references and testimonials on our websites. The personal information contained in these references is published with the express prior approval of the concerned data subjects. If a concerned data subject wants their reference to be modified or deleted, they may contact us at privacy@cadcompany.nl.

Privacy Shield

At CAD & Company, we use American software platforms such as Autodesk, Microsoft and Citrix Systems for our services and products. These companies are compliant with the European-American Privacy Shield framework. This means that they are bound to respect the applicable European-American framework principles when it comes to the personal data they receive from European Union (EU) member states. They are compliant with the Privacy Shield principles for every onward transfer of personal data from the EU, including the accountability provisions for onward transfer. Personal data which these American companies receive through CAD & Company are stored and processed within the EU.

For customer support purposes, your personal data may be shared with a support officer from an American software provider, such as Autodesk. This exchange is covered by the Privacy Shield regulations. We limit the sharing of personal information to a minimum and we only share the most essential details needed to enable the support department to solve the issue. Whenever possible, we anonymise or pseudonymise the personal data.

Access to, modification and deletion of personal information

As described in the General Data Protection Regulation (GDPR), you have a number of rights that we need to execute at your request, at no cost and within 30 days. You benefit from these rights concerning your personal data:

Right of access

You can file a request to access your personal data in our possession. Send your request to privacy@cadcompany.nl using the email address known to us. That way, we can verify you.

Right to object

You can file a request to access your personal data in our possession. Send your request to privacy@cadcompany.nl using the email address known to us. That way, we can verify you.  You can also raise an objection to the Autoriteit Persoonsgegevens.

Withdrawal of consent

If you gave CAD & Company permission to use your personal data for marketing purposes, you can withdraw this consent at any time. All our email messages include the option to withdraw your consent at the bottom. Therefore, there is no need to raise an objection.

Refusal of unreasonable requests

When we receive requests with regards to personal information, we ask individual users to identify themselves and the information that needs to be accessed, corrected or deleted, before we comply with such requests. We may refuse requests which are unreasonably repetitive or systematic, require disproportionate technical effort, endanger the privacy of others or are extremely cumbersome (e.g. requests with regards to information on back-up tapes) or which do not require access otherwise.

Retention period personal data

We will store your information for as long as needed to provide you with services, with a maximum of 2 years. This does not apply to information needed to comply with our legal obligations, to settle disputes and to abide by our agreements.

People who have not visited our website for 365 days and have not opened a single message are automatically removed from our database.

Changes to this privacy policy

We may modify this privacy policy to reflect changes in our information processing procedures. If we make major changes, we will notify you through our customer portal or via email (to the email address known to us) or by means of a notification on our websites before the changes come into effect. We recommend that you read this page regularly for the latest information on our privacy policy.

Questions

Do you have questions about our privacy policy? Do not hesitate to contact us at privacy@cadcompany.nl or by mail:

CAD & Company
Vrijheidweg 40
1521 RR Wormerveer