Webinar: Automatisch specificeren vanuit BIM-model

Met Bas van Berkum en Paul Buchter

Bas van Berkum

Dinsdag 17 januari 2023 15.00 - 16.00 uur

Afgelopen jaren hebben we grote stappen gemaakt in de gehele bouwbranche als het om werken gaat met de BIM werkmethodiek en data. Maar het bestekschrijven/ specificeren gebeurt nog steeds op een traditionele manier. Daarmee mist het volledig de aansluiting in de BIM werkmethodiek.

In dit webinar laten Bas en Paul jullie zien hoe je op een nieuwe manier deels geautomatiseerd kunt specificeren op basis van het BIM-model.

We laten je zien:

  • Hoe de specificatie-deskundige onderdeel wordt in het BIM proces.
  • Dat je overal aan de slag kunt omdat je in de Cloud werkt.
  • Dat we het bestek opbouwen op basis van het BIM-model, en deze verrijken met de specificaties.
  • Dat je via een Cloud omgeving het BIM-model en specificaties inzichtelijk samenbrengt en kan verifiëren of            alles gespecificeerd is.
  • Hoe we de communicatie tussen de BIM-modelleur en de specificatiedeskundige vereenvoudigen.
  • Dat je in een eerder stadium kan starten met specificeren.
  • Dat het uiteindelijk ook processen kan automatiseren waardoor het minder tijd kost om een bestek te                  maken.


Met de combinatie Pillr S-bestek maak je de stap naar toekomst gericht specificeren. Ook breng je de werelden van de specificatiedeskundige en de BIM-modelleur samen.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Schrijf je dan snel in voor het gratis webinar.