Leeuwenkamp Architecten

BIM-management, begeleiding en training 

Leeuwenkamp Architecten deed een beroep op CAD & Company voor BIM-management, projectbegeleiding en persoonlijke training. Om het architectenbureau ‘Revit & BIM proof’ te maken, voor onder andere het nieuw te bouwen complexe project Ommelander Ziekenhuis Groningen. Architect Robbin Leeuwenkamp vertelt over zijn ervaringen.

BIM-management, begeleiding en training

CAD & Company is twee jaar geleden gevraagd om Leeuwenkamp Architecten in Alkmaar te helpen met BIM-management, begeleiding en training. Om het architectenbureau ‘Revit & BIM proof’ te maken, voor onder andere het complexe project Ommelander Ziekenhuis Groningen. Die behoefte is ingevuld door consultant Collin van Kooten parttime aan het team toe te voegen. “CAD & Company is al jarenlang onze vertrouwde IT-partner, waaraan de verantwoordelijkheid voor alle software, hardware en onderhoud is uitbesteed”, vertelt Leeuwenkamp. “Het uitbreiden daarvan met projectmatige BIM-dienstverlening is zo goed bevallen dat de geplande drie maanden ruim anderhalf jaar zijn geworden. Terwijl Collin operationeel de rol van BIM-manager invulde, heeft hij ook alle medewerkers persoonlijk opgeleid en begeleid in het werken met Autodesk Revit. Met als resultaten dat er geen informatieverlies meer is tussen de vroegere afdelingen en onze mensen hechter samenwerken met meer kennisoverdracht. Verder zijn wij nu beter in staat om mogelijke problemen al te ontdekken in de ontwerpfase en deze op basis van het 3D-inzicht proactief op te lossen. Het werken met Revit heeft ons ontwerp op een hoger plan gebracht. Een ander voordeel daarvan is het feit dat wij klanten eenvoudiger meer kunnen leveren dan vroeger. Zoals vierkante meter staten, ruimtebenamingen, 3D-visualisaties en door modellen lopen. Dat zijn toegevoegde waarden waarvan wij commercieel gezien heel gelukkig worden.”

"CAD & Company is al jarenlang onze vertrouwde IT-partner, waaraan de verantwoordelijkheid voor alle software, hardware en onderhoud is uitbesteed."

"Bij het ziekenhuis in Groningen zijn wij vooraf met alle gebruikersgroepen virtueel door het gebouw gelopen."

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is een nieuwbouwproject met een oppervlakte van zo’n 36.000 m2, dat volledig in BIM is opgezet. Daarvoor heeft Leeuwenkamp Architecten begin 2013 het Plan van Eisen opgesteld, op basis van een mede door KPMG geschreven businesscase, en eind 2013 de omgevingsvergunning ingediend. Vervolgens is eind 2015 de financiering rondgekomen en in januari 2016 het bouwen gestart. Voor dit project hebben zij tevens het BIM-protocol geschreven, met alle werkafspraken. Zoals samenwerken op basis van gelinkte files en wekelijkse updates via Autodesk BIM 360. “Bij het ziekenhuis in Groningen zijn wij vooraf met alle gebruikersgroepen virtueel door het gebouw gelopen”, vervolgt Leeuwenkamp. “Om iedereen te laten zien waar ze komen te werken, wat de looplijnen worden, hoe de afdelingsbalie of spreek-/onderzoekskamer eruit kom te zien, waar het daglicht vandaan komt, et cetera. Maar ook om tijdens de ontwerp- en engineeringsfase met alle bouwteampartners sneller tot de essentie te komen en uitdagingen te ontdekken. Dat kon vroeger deels met AutoCAD en 3ds Max, maar dan waren het statische visualisaties die meer tijd kosten om te maken. Vanwege hun brede BIM-expertise, hebben wij ook de clash-sessies tussen alle onderdelen uitbesteed aan CAD & Company.”

Ontwerp, advies en bouwmanagement

Leeuwenkamp Architecten is 30 jaar geleden in Alkmaar opgericht door de vader van de huidige architecten/eigenaren Dennis en Robbin Leeuwenkamp. Inmiddels werken er ruim 20 mensen voor opdrachtgevers uit de woningbouw, utiliteitsbouw, onderwijs, overheid en zorgsector. Waaronder DUO voor 521 studentenwoningen in de Delftse spoorzone en SBB voor 69 woningen op het Amsterdamse Zeeburgereiland. Verder hebben ze voor het Amsterdamse VUmc onder andere het Behandelhuis, het Operatiecomplex, het Alzheimercentrum en de PACU-afdeling ontworpen. Leeuwenkamp Architecten heeft het Ommelander Ziekenhuis in Groningen benut om BIMmen naar een hoger niveau te brengen. Daarbij is een beroep gedaan op de kennis en ervaring van CAD & Company. “Wij zijn begonnen met het idee dat CAD & Company training en begeleiding op locatie kwam geven”, aldus Leeuwenkamp. “Omdat hun BIM-consultant in ons team meedraaide, leerde hij iedereen goed kennen, waaronder de verschillen in manier van leren. Daardoor ontstond er een enorme interactie en persoonlijke invulling van onze training- en begeleidingsbehoefte. Met het gevolg dat iedereen meer begrip voor elkaars werk heeft gekregen en ze als volledig team het BIMmen met Revit omarmd hebben.”

"Een ander voordeel van werken met Autodesk Revit is het feit dat wij klanten eenvoudiger meer kunnen leveren dan vroeger."

"Met de geleverde diensten heeft CAD & Company geholpen om het BIMmen binnen ons bureau naar een hoger niveau te tillen."

Hechter samenwerken

De grootste toegevoegde waarde van werken met Revit, is voor Robbin Leeuwenkamp het hechter samenwerken van de architecten en bouwkundigen. Doordat zij voortaan samen nieuwe projecten starten voelt iedereen zich vanaf dag één verantwoordelijk en wordt er meer kennis overgedragen. Verder profiteren ze ook van standaard BIM-voordelen, zoals meer inzicht omdat 3D-modellen van alle kanten te bekijken zijn en betere informatievoorziening tijdens de hele looptijd van projecten. “De komende jaren gaan wij meer informatie aan een BIM toevoegen en onze eigen bibliotheek en templates beter maken, door kennis toe te voegen en te borgen”, zegt Leeuwenkamp. “Bijvoorbeeld door het bestek en kostencalculaties aan de 3D-modellen te koppelen. Verder komen wij steeds meer partijen tegen die een BIM daadwerkelijk tijdens de uitvoering gebruiken. Met de geleverde diensten heeft CAD & Company geholpen om het BIMmen binnen ons bureau naar een hoger niveau te tillen. Maar ook de modelkwaliteit verder te verhogen en onze ogen te openen voor andere inzichten en mogelijke oplossingen. Door vanuit de parttime BIM-managementrol innovatief mee te denken over de beste aanpak, work-arounds en benutten van de beschikbare software.”