Innovatec

Versnelt zijn processen met NTI TOOLS Inventor

Innovatec is een toonaangevend bedrijf dat is gespecialiseerd in innovatieve productlijnen voor broederijautomatisering. Het bedrijf is gedreven door innovatie en toegewijd aan kwaliteit en service. In lijn met deze visie heeft Innovatec er begin maart 2021 voor gekozen gebruik te maken van de NTI TOOLS Inventor.

Wij vroegen Sebastiaan Kauffeld (Ingenieur) en Steven Hummel (Manager engineering & drafting) over hun bevindingen (en besparingen) tot nu toe.

NTI TOOLS Inventor

NTI TOOLS Inventor is een add-on voor Inventor waarmee je workflows mogelijk maakt, datakwaliteit optimaliseert én veel tijd bespaart! Met de NTI TOOLS automatiseer je veel tijdrovende en routinematige taken. Hierdoor besteed je alleen nog tijd aan zaken die echt belangrijk zijn! 

Van de NTI TOOLS gebruikt Innovatec er hoofdzakelijk drie:

Assembly Print NTI TOOLS Inventor

Assembly iPrint
Print alle tekeningen vanuit een samenstelling


Copy/Update
Maakt een kopie van de samenstelling, onderdelen en tekeningen
Property Editor

Property Editor
Bekijk en bewerk alle belangrijke properties in één scherm

Assembly iPrint

Het exporteren van de productietekeningen vanuit Inventor en het vervolgens sorteren van de juiste sets was een administratieve- en tijdrovende klus.

Met de Assembly iPrint tool van NTI TOOLS Inventor wordt er een locatie meegegeven aan de bestanden en tekeningen. Vervolgens worden de bestanden en tekeningen automatisch gesorteerd voor de juiste productielocatie.

Dit levert een gemiddelde besparing van 3 uur per persoon per week.

Copy/Update

Innovatec werkt vanuit een basisbibliotheek waarin alle standaard modellen worden opgeslagen. Deze modellen worden vanuit de basisbibliotheek gekopieerd naar de projectmap. Vervolgens worden de parameters aangepast. De onderliggende bestanden en tekeningen moesten vervolgens gecontroleerd en waar nodig aangepast worden aan de hand van de nieuwe parameters.

Door het gebruik van de kopie/update van de NTI TOOLS Inventor worden alle onderliggende bestanden en tekeningen automatisch aangepast aan de hand van ingevulde parameters. Innovatec verwerkt 600 objecten per week en door de Kopie/update tool is dit nu volledig geautomatiseerd. 

Dit levert een besparing van 10 uur per week (1 minuut per object * 600 objecten per week)

Property Editor

Door het gebruik van de Property editor is het opzoeken en invoeren van de eigenschappen in
iProperties overbodig geworden. “De property editor is overzichtelijk en hebben wij altijd open staan”, aldus Sebastiaan Kauffeld.

Door het instellen van de juiste template per object, heb je in één overzicht de objectspecifieke parameters.

De precieze inschatting voor de besparing is lastig vast te stellen.


Conclusie

De NTI TOOLS Inventor bespaart Innovatec 0,3FTE. Als wij de investering in de NTI TOOLS Inventor tegen de besparing van deze drie tools zetten, dan heeft Innovatec deze tools in 2,5 week terugverdiend. Innovatec is aan het onderzoeken welke andere NTI TOOLS ze gaan implementeren.


Meer weten over de NTI TOOLS Inventor?

Download nu onze brochure!