Dura Vermeer 

BIM als primaire informatiedrager voor Pontsteiger

Dura Vermeer is een landelijk opererend bouwbedrijf, dat al jarenlang met Bouw Informatie Modellen (BIM) werkt. Bij het project Pontsteiger in Amsterdam wordt de toepassing van BIM naar een volgend niveau gebracht door het BIM als primaire informatiedrager te gebruiken. Ir. Jeffrey Truijens, BIM-coördinator, vertelt hoe zij samenwerken en communiceren via Autodesk Revit Server.

BIM-ambitie waarmaken

Dura Vermeer heeft al bijna 160 jaar ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van bouw- en infrastructuurprojecten. Als oer-Nederlands familiebedrijf werken zij aan een wereld die ze met een gerust hart kunnen overdragen aan volgende generaties. Dura Vermeer bouwt veel voor overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook voor opdrachtgevers uit de energiemarkt, industrie, onderwijs- en zorgsector. Daarbij staan het waarmaken van ambities, continuïteit, duurzaamheid en vernieuwing centraal. Tot die vernieuwing hoort ook het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) om het bouwproces te optimaliseren. “Na een aantal jaren ervaring met het gebruik van BIM te hebben opgedaan, ziet onze directie BIMmen als een strategische manier van werken om Dura Vermeer’s toekomstambities waar te maken”, vertelt Truijens. “Daarom heb ik na het afronden van mijn studie aan de TU-Delft, met BIM als afstudeerspecialisatie, de opdracht meegekregen om het gebruik daarvan naar een hoger niveau te tillen. Bij de meeste projecten wordt een BIM alleen gebruikt als communicatie- en visualisatiemiddel. Bij Dura Vermeer Bouw Midden West zijn we op weg om het proces echt te optimaliseren door het BIM als primaire informatiedrager te behandelen. Uiteraard in nauwe samenwerking met een aantal vaste partners.”

“Na een aantal jaren ervaring met het gebruik van BIM te hebben opgedaan, ziet onze directie BIMmen als een strategische manier van werken om Dura Vermeer’s toekomstambities waar te maken.”

"Nu kunnen wij echter vanaf het begin sturen op de maakbaarheid en bouwkundige detaillering, maar ook inspelen op de BIM-ervaring van de betrokken partijen."

Pontsteigergebouw

Op de locatie waar de pont van Amsterdam-Centrum naar Amsterdam-Noord vertrekt, gaat de ontwikkelcombinatie Dura Vermeer en M.J. de Nijs het Pontsteigergebouw realiseren. Een project van ongeveer € 80 miljoen, bestaande uit 366 huur- en koopwoningen, verschillende openbaar toegankelijke voorzieningen en parkeerplaatsen in een ondergrondse garage. Een markant vormgegeven gebouw in de vorm van een poort, ontworpen door Architectenbureau Arons en Gelauff. “Een belangrijk voordeel van het Pontsteiger-project is het feit dat wij als ontwikkelende bouwcombinatie (Dura Vermeer en De Nijs), zelf ook de opdrachtgever zijn”, vervolgt Truijens. “Dus hebben wij vanaf het begin invloed op zowel de betrokken partijen, als het BIM-gebruik. Bij andere projecten loop je als bouwbedrijf vaak achter de feiten aan, omdat men in een eerder stadium al is begonnen en er al keuzes zijn gemaakt over structuur en codering. Nu kunnen wij echter vanaf het begin sturen op de maakbaarheid en bouwkundige detaillering, maar ook inspelen op de BIM-ervaring van de betrokken partijen. Daardoor is dit een ideaal project om samen met M.J. de Nijs verder invulling te geven aan onze BIM-ambitie. Dat is de afgelopen maanden al gelukt met het integrale prestatiemodel voor de bouwaanvraag, inclusief enkele bouwfysische eisen. Na de goedkeuring daarvan dit najaar, gaan wij dat BIM verder brengen naar een prestatiemodel waarin het bestek en de input van de co-makers is verwerkt. Vervolgens gaan de co-makers dit prestatiemodel als onderlegger gebruiken om hun eigen productiemodellen te produceren. Dit zal leiden tot een integraal productiemodel, samengesteld door de modellen van de verschillende co-makers, waarin alle benodigde productinformatie aanwezig is.”

BIM als primaire informatiedrager

De BIM-ontwikkeling die Dura Vermeer Bouw Midden West bij het Pontsteiger-project doorloopt lijkt vanzelfsprekend, maar is het in de praktijk echter niet. Bij de meeste projecten waar met een BIM wordt gewerkt, zijn 2D-tekeningen nog steeds de primaire informatiedragers. “Pas wanneer je BIMmen helemaal serieus neemt, kun je alle mogelijke voordelen en procesverbeteringen realiseren”, zegt Truijens. “Bij het Pontsteigerproject heeft iedereen in de voorbereidingsfase met dezelfde BIM-software gewerkt, te weten Autodesk Revitondersteunt door een Autodesk Revit Server. De focus is echter te allen tijde op het open BIM gedachtegoed. Dus de controles werden tijdens deze fase gedaan op de IFC-modellen. Reden daarvoor is het feit dat we zeker wilden weten dat er voor de overdracht naar de uitvoeringsfase de juiste IFC’s beschikbaar zouden zijn. Tijdens de uitvoeringsfase wordt er alleen nog maar gewerkt en gecommuniceerd middels een open BIM (IFC). Dan kunnen wij alle toeleveranciers selecteren op basis van hun expertise, ervaring en producten. Je wilt hen namelijk ook de gelegenheid geven om bijvoorbeeld met andere BIM-software productiemachines aan te sturen. Natuurlijk hebben zowel onze eigen mensen als de huidige bouwpartners moeten wennen aan het volledig modelgebaseerd werken. Dat vereist namelijk een compleet andere manier van communiceren en samenwerken. Verder hebben alle betrokken partijen moeten investeren in een Autodesk Revit Server, maar die software is ook voor andere projecten te gebruiken. Bij M.J. de Nijs, waarmee wij het Pontsteiger- gebouw gezamenlijk ontwikkelen, hebben ze net als bij ons al veel BIM-ervaring in huis en dezelfde toekomstvisie. Daardoor kan ik makkelijk samenwerken en schakelen met hun BIM-coördinator Lex Ransijn.”

"Pas wanneer je BIMmen helemaal serieus neemt, kun je alle mogelijke voordelen en procesverbeteringen realiseren."

"Wij hebben voor een gecentraliseerde Revit-oplossing gekozen, op advies van onze Autodesk-leverancier CAD & Company."

Autodesk Revit Server

Dura Vermeer Bouw Midden West gebruikt voor het Pontsteiger-project Autodesk Revit Server, omdat daarmee projectteams op verschillende locaties multidisciplinair kunnen samenwerken aan gedeelde Revit-modellen. Daarvoor wordt vanuit een centrale server verbinding gemaakt met lokale servers om het model te gaan aanpassen, of aangebrachte wijzigingen te synchroniseren. Verder checken de lokale servers tijdens het werken regelmatig of er in het centrale model door anderen aanpassingen zijn doorgevoerd. "Wij hebben voor een gecentraliseerde Revit-oplossing gekozen, op advies van onze Autodesk-leverancier CAD & Company", vertelt Truijens. "Behalve het leveren van de benodigde licenties hebben zij ons en een aantal Pontsteiger-partners ook op gang geholpen met het gebruik ervan. Als BIM-coördinator moet je Revit Server natuurlijk eerst inrichten naar het eigen protocol. Vervolgens kun je daarmee echter het hele project eenvoudig en overzichtelijk centraal managen. CAD & Company informeert ons proactief over de nieuwe softwaremogelijkheden, zodat wij die waar mogelijk in onze projecten kunnen benutten. Onder andere tijdens het periodieke BIM-overleg tussen managers van alle vestigingen. Omdat zij veel architecten, bouwbedrijven, installateurs en opdrachtgevers als klant hebben die innoveren met BIM, is ook hun relatienetwerk voor ons waardevol.”