Webinar: NLCS & KLIC-meldingen

Met John de Leeuw

00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden

John de Leeuw

Bij het maken van civiele ontwerpen is het van belang om inzicht te krijgen in de ondergrond. Waar liggen belangrijke kabels en leidingen of waar is er een potentieel risico van een raakvlak? Als deze risico’s op voorhand worden geïnventariseerd, verkleint dat de kans op faalkosten en vertraging in de uitvoer van het project. Ook kan er dan beter worden besloten waar proefsleuven gegraven moeten worden.

Om inzicht te krijgen in de ondergrond kan er een KLIC-melding opgevraagd worden. Hierbij worden alle geregistreerde kabels en leidingen aangeleverd. In dit webinar laat ik zien hoe GWW-CAD de mogelijkheid biedt om dit snel in je project in te laden, op basis van de NLCS standaard. GWW-CAD helpt jou hierbij om projecten beter te kunnen voorbereiden en potentiele raakvlakken snel inzichtelijk te maken. Meld je gratis aan voor mijn webinar en ik vertel je er alles over! 

Dinsdag

9 juni 2020

15:00

Webinar gemist?