BCF Export - samenwerking met Autodesk Construction Cloud
27 februari 2023 
3 min. leestijd

BCF Export - samenwerking met Autodesk Construction Cloud

BCF Export heeft ons werk inmiddels een stuk makkelijker gemaakt. Dat was eerst wel anders! Ongeveer 10 jaar geleden werden BIM-gebruikers geconfronteerd met veel verschillende handmatige BIM-processen. Een van de grootste pijnpunten deed zich voor toen gebruikers verschillende versies van het BIM-model vergeleken om de verschillende veranderingen te identificeren. Dit vereiste dat BIM-gebruikers met grote datasets moesten omgaan, aangezien het hele model als een bulk aan gegevens moest worden uitgewisseld. Het proces was handmatig, onduidelijk en vergde veel tijd en inspanning.

In 2014 heeft buildingSMART bijgedragen aan een betere samenwerking tussen BIM-modelgegevens. De organisatie ontwikkelde een open standaard om gemakkelijke en snelle informatie-uitwisseling tussen verschillende softwareoplossingen mogelijk te maken zoals de Industry Foundation Classes (IFCs) voor modelstandaarden, maar dan voor issuebeheer.

Stel je dit eens voor: jullie werken samen aan een belangrijk project en jullie willen problemen analyseren om te begrijpen welke wijzigingen er in het BIM-model moeten worden aangebracht. Net als andere architecten en ontwerpteams die aan hetzelfde model en hetzelfde project werken. Hoe wisselen jullie de gemaakt issues met elkaar uit? Het antwoord lees je in dit blog.

Waarom werken met de BCF-Export

Als je samenwerkt met verschillende ontwerpteams of coördinerende partijen, dan moeten partijen de geconstateerde issues inclusief opmerkingen, afbeelding van het probleem en BIM Collaboration Format (BCF)-standaardvelden exporteren en delen. Dit is een complex samenwerkingsproces. Elk team moet de issues analyseren en verwerken in hun eigen softwareoplossing. Dit resulteert in een lange en niet-samenwerkende workflow en ineffectieve communicatie.

Introductie van BCF Export vanuit Autodesk Construction Cloud

Met de BCF-exportrelease in Autodesk Construction Cloud kunnen gebruikers issues naar het BCF-bestand exporteren vanuit de modelviewer, het bestand delen en de workflow voortzetten door het bestand in andere BCF-compatibele software te importeren. Maakt het coördinatieteam zijn taken in Pillr, dan kunnen deze taken rechtstreeks geïmporteerd worden in de Autodesk Construction Cloud zodat alle coördinatie issues op één centrale plek zijn vastgelegd. Tijdens het proces zal Autodesk Construction Cloud de basis vormen voor het coördineren van alle issues. Hebben jullie al een AEC-collectie tot je beschikking? Dan heb je al de benodigde tools in handen om aan de slag te gaan met de BCF-Export. De BCF-export functionaliteit zit al in de basis: Autodesk Docs, en Autodesk Docs is toegevoegd aan de AEC-collectie.

BCF Export ondersteunt het volgende:

  • Opmerkingen, afbeelding van het probleem, geselecteerde modelelementen, cameraweergave en issue thumbnail.
  • Exporteert vanuit één issue of bulkexport vanuit de modelviewer.
  • Werkzaam voor Revit (RVT)- en IFC-bestanden.Wanneer BCF Export gebruiken?

Met de BCF-export coördineer je de juiste informatie over de objecten in het model en verbetert het op IFC- en Revit gebaseerde proces. Het helpt de verschillende relaties om jullie geconstateerde issues volgens de BCF standaard te delen. Zo kunnen zij deze probleemloos importeren in hun ontwerpsoftware oplossing. Door dit standaard uitwisselingsformaat voorkomt je dubbel invoerwerk bij relaties, kans op faalkosten en minimaliseer je het aantal stappen dat tijdens het ontwerpproces moet worden genomen.

Zodra de issues zijn geëxporteerd en geïmporteerd in hun ontwerpsoftware, heeft de belanghebbende een duidelijk beeld van de verwachte wijzigingen. Zodra alle wijzigingen in het model zijn aangebracht, kan het model weer worden geüpload naar Autodesk Construction Cloud en gebruik worden gemaakt van versiebeheer en geavanceerde versievergelijking workflows. Hierbij heb je een duidelijk en betrouwbaar overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen.

BCF export ACC

BCF Export gebruiken in Pillr

Gebruiken jullie de automatische modelchecker en data-visualisatie mogelijkheden in Pillr al? Dan heb je de mogelijkheid om de BCF export, die komt vanuit de ACC, direct te importeren om deze in Pillr verder te managen. Vanuit de automatische modelchecker kan Pillr ook rechtstreeks communiceren met de ACC en daarmee de taken direct opslaan in de ACC. Pillr heeft daarnaast de optie om handmatig een BCF te kunnen im- en exporteren maar biedt ook de mogelijkheid om als BCF-server te dienen voor bijvoorbeeld een koppeling met Solibri. Daarmee heb je als voordeel dat je direct de BCF kunt synchroniseren zonder dat je hoeft te im- en exporteren. 

Welke 6 voordelen biedt de BCF Export?

  1. Bevordert de samenwerking tussen verschillende teams en ontwerpsoftware.
  2. Stelt teams in staat om coördinatie issues op een standaard manier te exporteren.
  3. Monitort eenvoudig of wijzigingen juist zijn verwerkt in de Autodesk Construction Cloud.
  4. Ondersteunt efficiëntere en nauwkeurigere workflows voor coördinatie en issuebeheer.
  5. Helpt te voldoen aan internationale standaarden.
  6. Ondersteunt open standaarden waarbij relaties kunnen kiezen waar ze jouw gegevens willen importeren, zelfs als ze met niet-Autodesk-producten werken.

Tot slot

Willen jullie aan de slag met BCF-export in Autodesk Docs of Pillr? Wij helpen je graag verder!

 

Evert van Westerlaak
Door

Evert van Westerlaak

op 08 Jan 2024

Super dat dit kan. Maar wanneer komt de BCF import voor de ACC eraan? Wij zitten er met smart op te wachten!!!

Reactie plaatsen