BIM & GIS Integraties | Autodesk Construction Cloud & ESRI GeoBIM
19 januari 2023 
6 min. leestijd

BIM & GIS Integraties | Autodesk Construction Cloud & ESRI GeoBIM

De werelden van BIM en GIS bieden steeds betere integraties. In dit artikel wil ik je meenemen in een van de nieuwste mogelijkheden tussen de Autodesk Construction Cloud en ESRI GeoBIM.

Autodesk Construction Cloud

De Autodesk Construction Cloud (ACC) biedt veel mogelijkheden om, zowel in de voorfase als in de uitvoeringsfase van projecten, samen te werken aan projecten, engineering modellen en allerlei overige documenten op basis van een single source of truth. Verschillende organisaties kunnen data snel delen en daarna van elkaar hergebruiken. Ook kunnen in de ACC projecten conform de internationale ISO 19650 standaard verwerkt worden waarmee informatie- en datagaranties geborgd zijn. Hierdoor wordt datawaarde gecreëerd en kan er toegewerkt worden naar een kwalitatief hoogwaardig opleverdossier.

ESRI ArcGIS Online

ESRI, de wereldwijde marktleider van GIS systemen zit ook zeker niet stil en biedt met zijn GIS oplossingen diverse mogelijkheden om zeer snel, veel (openbare) informatie samen te brengen en omgeving risico’s te inventariseren en analyseren. Daarbij is deze informatie ook weer snel en makkelijk te delen via platformen zoals ArcGIS Online.

Autodesk Connector for ArcGIS

Reeds enkele jaren geleden hebben Autodesk en ESRI elkaar gevonden en zijn gaan werken aan integraties tussen hun platformen. Zo is de Autodesk Connector for ArcGIS een mooi voorbeeld om data tussen de beide platformen uit te wisselen. De Autodesk Connector for ArcGIS kun je gebruiken in Autodesk InfraWorks, Civil 3D en Map 3D. Het uitwisselen van data gaat tevens met behoud van belangrijke attribuut data waardoor op te bouwen Gebieds Informatie Modellen (GIM) de reeds beschikbare GIS informatie hergebruiken en omvormen tot een datarijk 3D model.

bim-gis-wheel

Project Informatie Model

Het GIM vormt de basis voor het Project Informatie Model (PIM). Doordat het GIM opgebouwd kan worden met vele vormen van actuele open data biedt het een zeer bruikbaar en realistische context.

Enkele voorbeelden van realistische open data zijn:

 • AHN4 digitale hoogte informatie; Nederland dekkend en nauwkeurig op 5 cm
 • Actuele hoge resolutie luchtfoto’s 8cm per pixel
 • Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT) als digitale omgeving kaart van Nederland
 • RGB kleuren puntenwolken vanuit de AHN4 dataset
 • 3D BAG

In specifieke projectsituaties kan het GIM nog verder aangevuld worden met semi open brondata zoals:

 • KLIC gegevens van ondergrondse infra kabels en leidingen inclusief metadata zoals diameters en eigenschappen
 • Grondbemonstering lagen als digitale terrein modellen
 • Archiefbeelden, kaarten en/of sensor dieptegegevens van WOII blindgangers
 • Oude funderingsconstructies
 • Wandel en fietsroutes
 • Ecologische informatie zoals vleermuis routes
 • Verkeersgegevens

In feite maakt de aangeleverde vorm van de data niet meer uit omdat hedendaagse software zoals Autodesk Infraworks alle mogelijkheden biedt om deze data te verwerken in het GIM. Vanuit 2D vector data kan gemakkelijk een 3D object gegenereerd worden. Ook 2D pixel/raster data biedt een basis om inzicht te verkrijgen in het project waarbij transparantie van lagen helpt om geografische verbanden te kunnen inzien. Ook aan de kant van ESRI is dit met ArcGIS Pro en ArcGIS Online tot op een redelijk niveau mogelijk.

Het GIM kan daarna als PIM gaan dienen als het wordt aangevuld met projectdata waardoor de impact ervaren kan worden van een nieuwe ontwikkeling in relatie tot de rijke gegevens van het GIM. Zo is het mogelijk om Revit en/of Civil 3D modellen in de context te plaatsen met voorgestelde oplossingen voor aansluitingen met de bestaande omgeving. Dit alles kan gebeuren in de voorlopige conceptfase en alle fasen die hierna komen.

autodesk-pim

Hiermee vormt het PIM de basis in het project voor communicatie, planning, analysen, simulaties, duurzaamheid, visualisaties en meer!

ESRI GeoBIM

De kracht van ESRI om een PIM online te kunnen delen is groot. Het detailniveau is hierbij vooral conceptmatig tot voorlopig. De 2D mogelijkheden zijn al jaren mogelijk en zeer gebruiksvriendelijk. De laatste tijd zijn ook 3D modellen mogelijk via ArcGIS Online Webscenes. In de laatste versies van ArcGIS Pro kun je Revit (RVT), IFC en 3D DWG modellen inladen en vervolgens publiceren naar een ArcGIS Online 3D Webscene. Natuurlijk is het hierbij van belang om het detailniveau beperkt te houden om het PIM soepel navigeerbaar te houden.

Met de introductie van GeoBIM door ESRI wordt een letterlijke brug geslagen tussen de Webscenes van ESRI en de ISO 19650 data in de ACC. Dit biedt het voordeel van een soepel PIM, waar op het juiste moment in een project de juiste personen toegang kunnen krijgen. Met daarbij koppelingen naar de concept, bestek en/of uitvoeringsmodellen. Dit alles gebeurt in een overzichtelijk dashboard waarbij ook de realtime ACC Issues getoond kunnen worden en zelfs ook nieuwe worden aangemaakt!

Hierna laat ik je een aantal mogelijkheden zien in de workflow tussen BIM & GIS.

Autodesk InfraWorks met een opgebouwd GIM met daarin een conceptuele 3D schets van een parametrische brug:

pim-autodesk-infrawork

De parametrische brug kan worden opgebouwd op basis van Inventor Parts en/of Revit Families. Hiervoor kun je mijn vorige artikel nog eens nalezen.

Overzetten van de brug naar Revit voor verdere detailmodellering:

infraworks-brug-revit

Via Publish Civil Structures kun je de brug uit InfraWorks exporteren naar een IMX bestand. Dit bestand kun je vervolgens makkelijk importeren in Revit. Als je in InfraWorks reeds gebruik hebt gemaakt van Revit Families dan kunnen deze Families, nu terug in Revit, natuurlijk ook weer gebruikt worden. Dit laatste biedt dus nog steeds parametrische objecten die eventueel nog makkelijk aangepast kunnen worden.

Revit brug ingeladen in ArcGIS Pro met behoud van object eigenschappen:

revit-brug-arcgis-pro

De Revit brug kan in ArcGIS Pro worden ingeladen direct vanuit de Autodesk Construction Cloud. Hiervoor heb je natuurlijk wel de juiste rechten nodig en dien je een BIM Cloud Connectie aan te maken. De Revit componenten van de brug worden gesplitst in ArcGIS Pro Features en verdeeld in hoofdgroepen zoals Architectural, Structural, Electrical, Mechanical, Piping en Infrastructure. Dit maakt het natuurlijk makkelijk om gedeeltes van je model aan en uit te kunnen zetten. Dezelfde verdeling wordt later ook getoond in ESRI GeoBIM.

Publicatie van de Revit brug naar een ArcGIS Online 3D Webscene:

arcgis-online-3d-webscene

Als de concept (laag detail) ACC modellen in ArcGIS Pro zijn ingeladen, kun je ze daarna gaan delen in een 3D Webscene. Deze 3D Webscene kun je dan later gebruiken in het GeoBIM dashboard. Natuurlijk kun je de 3D Webscene eventueel nog uitbreiden met extra GIS data direct in ArcGIS Online. Je kunt de bovenstaande ArcGIS Online 3D Webscene zelf openbaar hier bekijken.

De link tussen ESRI GeoBIM en de Autodesk Construction Cloud kan makkelijk worden gelegd op basis van een handmatige ingestelde relatie of een vooraf ingesteld attribuut/feature. Hierbij kun je daarna in het GeoBIM dashboard snel de bijbehorende ISO 19650 modellen en/of tekeningen openen en heb je het beste van de twee werelden te pakken!

ESRI GeoBIM dashboard met enkele analysen in de 3D webscene & de gelinkte Autodesk Construction Cloud modellen en documenten:

geobim-dashboard-analysen

Als eenmaal de GeoBIM 3D Webscene modellen of Features gelinkt zijn met de ACC modellen of tekeningen, kun je deze direct zichtbaar maken in het dashboard. Het GeoBIM dashboard is naar wens vorm te geven op basis van thema’s of eigen kleurenstelling inclusief bedrijfslogo. Vanaf nu kun je aan de slag met analyse mogelijkheden zoals schaduw of line of sight analyses.

Ook kun je typische doorsnedes maken in de 3D Explorer op basis van een selectie van objecten. Dit laatste vindt ik persoonlijk zeer sterk, hierna een voorbeeld:

3d-explorer-slice-met-excluded-layers

ESRI GeoBIM Dashboard met de Autodesk Construction Cloud Issues:

geobim-dashboard-issues

Zeker als er in de ACC gewerkt wordt met meldingen (Issues), dan is het belangrijk dat deze ook getoond worden in het GeoBIM dashboard. Gelukkig heeft ESRI dit voorzien! De ACC meldingen worden netjes in 3D getoond op de juiste plek en ook zijn alle gegevens ervan in te zien direct in het dashboard.

Conclusie

BIM & GIS integraties op basis van ISO 19650 standaarden zijn nu binnen handbereik. Er gaat letterlijk een wereld van mogelijkheden open als beide zo dicht bij elkaar komen als ESRI GeoBIM en de Autodesk Construction Cloud.

Informeer naar de mogelijkheden van een maatwerk training of begeleiding bij jouw pilot project. Heb je vragen rondom dit blog? Laat ze hieronder achter en ik zal deze beantwoorden.


Reactie plaatsen