Wat is digitale disruptie en de invloed op de industrie?
15 maart 2017 
1 min. leestijd

Wat is digitale disruptie en de invloed op de industrie?

Digitale disruptie is een nieuwe en ontwrichtende innovatie. Dit biedt nieuwkomers kansen. Zij zetten innovaties in en gaan de strijd aan met de gevestigde organisaties. Hoe dichter bij de consument hoe eerder de disruptie plaatsvindt. Uiteindelijk krijgt elke sector te maken met digitale disruptie. Ook de industrie.

Digitale ontwrichting

Veel sectoren zijn al digitaal ontwricht. Uber verandert de vervoerwereld, Airbnb de hotelwereld, Spotify de muziekwereld en Netflix de televisiewereld. Ontwricht de Bitcoin straks ons monetaire stelsel? De overgang gaat snel omdat kleine startende bedrijven direct schakelen. Zij springen gemakkelijk in op de behoefte van klanten. Hierdoor leveren zij producten en diensten die volledig voldoen aan de wensen van de klant.

Wanneer is een industrie vatbaar voor ontwrichting?

In het nieuws hoor je al regelmatig kreten als smart industry, smart robotics, Industrie 4.0 en Industrial Internet of Things. Het lijkt misschien een hype. De bedrijven die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving overleven echter. Een voorbeeld hiervan is Tesla. Zij hebben ervoor gekozen om patenten vrij te geven. Enerzijds omdat dit veel geld kost en zij deze investering willen inzetten voor innovaties. Anderzijds om andere bedrijven te stimuleren en de markt voor elektrisch rijden te vergroten. De visie van Tesla is een toekomst met en voor elektrische auto’s. Een grotere markt vraagt om een betere infrastructuur voor dit soort voertuigen. Dit leidt weer tot een beter toekomstperspectief voor elektrisch rijden waarvan Tesla ook profiteert.

Innovatie als oorzaak van disruptie

Innovatie is nodig om te blijven voldoen aan de wensen van de klant. Juist innovaties leiden tot disruptie. Deze video geeft duidelijk weer hoe innovatie tot disruptie leidt. Organisaties die niet op tijd de waarde inzien van (technologische) innovaties vallen hierdoor buiten de boot.

Investering vrijmaken voor innovatie

Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Toepassing van ICT wordt daarbij steeds belangrijker. Overheden en onderzoeksinstituten zien dit ook in. Daarom komt de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro speciaal beschikbaar voor ICT-onderzoek en innovatie. Het ministerie van Economische Zaken draagt 7 miljoen euro bij. Het TNO maakt 12 miljoen vrij en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zelfs 20 miljoen euro. Meer innovatie zorgt voor meer disruptie. Is jouw organisatie hier op voorbereid?

Meer weten over digitale disruptie in de industrie?

Wil jij meer weten over digitale disruptie en wat dit betekent voor jouw organisatie? Laat dan een reactie achter onder mijn blog. Of neem contact met ons op.

Reactie plaatsen