Flexibel en schaalbaar engineeren in de cloud
12 februari 2021 
in Overig
4 min. leestijd

Flexibel en schaalbaar engineeren in de cloud

Welke keuzes maak je als jong bedrijf in een volwassen sector en hoe richt je je IT-systeem in als je met een schone lei mag beginnen? Georges Teheux (General Manager van APT Dredging Solutions) sprak hier in een interview over met Tom Teillers (Sales Manager bij CAD & Company).

APT Dredging Solutions

APT Dredging Solutions is gespecialiseerd in de ontwikkeling, ontwerp en bouw van systemen en schepen voor de bagger- en offshore industrie.
“We spreken weleens over engineered products. En dan products in de breedste zin van het woord. Het kan gaan van een enkele component van een specialistisch schip of installatie, tot de installatie, tot het gehele schip”, aldus Georges.

Momenteel werkt APT bijvoorbeeld met een heel team aan een ontwerp en bouw voor een complexe cutterzuiger voor een Amerikaanse klant. In dit geval ontwerpt APT het gehele schip, waarbij ze het ontwerp leveren plus de zogenaamde kritische componenten. Dit zijn in dit geval componenten die zorgen voor de activiteit die op het water moet worden uitgevoerd (het baggeren).

Daarnaast is APT bezig met de levering van een zogenaamde stone-dumping installatie. Deze wordt gebruikt om bijvoorbeeld kabels die naar windmolenparken te gaan dicht te gooien met stenen. “We ontwerpen én bouwen daar de gehele installatie van. Dat beperkt zich niet alleen tot het mechanische deel, maar ook door de besturing”, vertelt Georges.

Digitalisering in de bagger- en offshore industrie

Afgelopen 20 jaar is de automatisering substantieel toegenomen. Als je alleen al naar een scheepsmotor kijkt zit deze al helemaal vol met sensoren (en potentiële data die tot je kan komen). Alleen hier heeft de industrie al een vlucht gehad.

Kijk je naar de toekomst dan zie je een aantal trends die je op dit moment al ziet in de consumentenmarkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s. Je ziet soortgelijke trends ook in de baggertechnologie. Je praat dan over slimme schepen, conditiebewaking en preventief onderhoud.

“We weten niet precies in welke grote en op welk tijdstip iets gaat plaatsvinden, maar we zien het als een soort fuzzy dot on the horizon. Het enige wat we wel weten is dat op het moment dat dat soort dingen zich gaan ontwikkelen vereist dat natuurlijk dat je klaar bent om dat tot je te nemen. Wat wij wel denken te weten is dat een belangrijk iets wat daarbij speelt is dat er veel data gaat komen”, aldus Georges.

Als je praat over conditiebewaking wil je dus zien wat dat apparaat ver weg doet. Hoe doe je dat? Hoe manage je al die data die binnenkomt. Dat moet in bepaalde vorm tot je komen en dat heeft impact op de inrichting van je IT-infrastructuur.

End of ownership

Een andere trend die op dit moment al in de consumentenmarkt plaatsvindt en zich doortrekt naar de industrie is de zogenaamde end of ownership. We kopen dus geen product, maar een service.

In het geval van APT worden schepen niet meer verkocht, maar uitgeleend. Je krijgt dan als bedrijf een totaal andere plek in de waardeketen. Waar je in eerste instantie een schip levert en de verantwoordelijkheid overdraagt naar de klant (kort door de bocht), ben je nu in één keer eigenaar van het schip.

Dan moet je dus ineens je hele proces anders in gaan richten. Want op het moment dat je het schip uitleent en iemand gaat er aan de andere kant van de wereld mee aan het werk, wil je wel weten waar het schip zich bevindt, hoe het erbij ligt en of de systemen goed werken. Daar heb je systemen voor nodig die die data collectie doen. “Wij denken dat we met de keuze van de systemen die we nu hebben, de flexibiliteit hebben om dat te faciliteren”, vertelt Georges.

Datamanagement in de cloud

Omdat APT wereldwijd opereert is het extra belangrijk dat de data goed gemanaged wordt. Het bedrijf heeft geen eigen productiefaciliteiten en produceert wereldwijd. “Als er een project is in het Midden-Oosten zullen we dat daar ook bouwen. Er moet dus ontzettend veel gecommuniceerd worden. Als een tekening over de railing wordt gegooid naar een club waar je nog nooit mee hebt samengewerkt moet deze natuurlijk correct zijn. De ontvanger moet het kunnen begrijpen”.

Vault in de cloud

APT heeft er begin dit jaar voor gekozen om te gaan werken met Vault in de cloud. De voornaamste redenen hiervoor zijn flexibiliteit en schaalbaarheid. APT werkt met een vaste basis, maar het komt regelmatig voor dat er door een groot (nieuw) project een piek in de benodigde capaciteit komt. Je wilt dan snel kunnen opschalen. Dat opschalen doet het bedrijf niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Voorbeeld

Georges geeft hierbij een voorbeeld van een huidig project. In dit project zitten 10.000 engineeringsuren. 6.000 daarvan worden verstookt in Nederland (door vaste werknemers en inleners). De andere 4.000 uur worden verstookt in India. Doordat APT volledig in de cloud werkt is het hierin heel flexibel. Op het moment dat het project klaar is wil je ook weer snel afschalen, want anders zit je met een overschot aan dure mensen.

Niet alleen Vault, maar alle bedrijfsprocessen draaien bij APT in de cloud (waaronder dus ook de zware engineering software).

Cloud en veiligheid

Als het gaat over veiligheid in de cloud vertelt Georges het volgende: “Wij hebben gekozen voor de best-of-class solutions. We hebben bijvoorbeeld Vault op Azure draaien. Dat is in onze ogen dé cloud-oplossing die gefaciliteerd wordt door Microsoft. Wij gaan er dan ook vanuit dat de beveiliging in zeer goede handen is van een team dedicated mensen die zich daarmee bezig houdt. Die kunnen dat beter dan dat wij daar iemand voor gaan inhuren in een on-premise oplossing.”

Behalve dat geeft Georges ook aan dat de grootste problemen uiteindelijk optreden door gebruikers. Dat kun je beter proberen te tackelen door middel van preventie.

Advies voor andere bedrijven

Op de vraag wat Georges wilt adviseren aan andere bedrijven die de afweging maken tussen een on-premise oplossing of migreren naar de cloud is Georges duidelijk.

“Ik zou altijd adviseren om zeker een roll-out te doen om uiteindelijk naar een cloud solution te gaan. Dat is denk ik niet zozeer branche gebonden. Los van het feit dat de manier waarop wij zijn ingericht flexibiliteit en schaalbaarheid nodig heeft. Ik denk dat als je alleen al naar kosten kijkt het voor ieder bedrijf een wenselijk iets is.”

Tot slot

Wil je meer weten over dit onderwerp. Of overweeg je naar de cloud te gaan? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

Reactie plaatsen