InfraWorks 2020: What's new
30 oktober 2019 
13 min. leestijd

InfraWorks 2020: What's new

Meerdere keren per jaar brengt Autodesk een verbeterde versie van InfraWorks uit. In mei van dit jaar maakte je kennis met InfraWorks 2020. Afgelopen september werd deze versie alweer geüpdate naar InfraWorks 2020.1. In dit blog vind je een compleet overzicht met alle InfraWorks updates.

InfraWorks 2020.1 updates

Afgelopen september kwam update één voor InfraWorks 2020 uit. Dit betreft een belangrijke nieuwe release, waar vooral de User Interface behoorlijk gemoderniseerd is. Deze update heeft echter nog meer verbeteringen. De volgende onderdelen zijn nieuw of verbeterd:

User Interface (UI)

De User Interface is behoorlijk gewijzigd maar degenen die InfraWorks al langer gebruiken zien waarschijnlijk wat gelijkenissen met de voorlopers Project Galileo en Infrastructure Modeler. De nieuwe interface biedt een betere rangschikking van tools en icons. Daarnaast heeft het een meer uniforme uitstraling in de verschillende dialoogschermen. Doordat er nu een soort ribbon bovenin het scherm aanwezig is (die je trouwens gedeeltelijk kunt wijzigen) is de viewport vrij van tools en iconen. Dit biedt een veel rustiger beeld op het project.

Het zal even wennen worden als je met deze nieuwe versie gaat werken maar ik verwacht dat je er snel gewend aan zal raken. Ben je nieuw met InfraWorks, dan heb je geluk. Vanwege de gelijkenissen met de standaard Autodesk Ribbon zal de nieuwe interface snel wennen.

Pin to Toolbar

Via de Pin to Toolbar optie is het mogelijk om je eigen Ribbon in te richten.

Publish to ArcGIS

De mogelijkheid om features in te laden vanuit een ESRI ArcGIS Online of Enterprise portaal bestond al en de Save back functie was ook al geïmplementeerd. Echter werkte de save back functie nog niet optimaal. Dat is vanaf nu helemaal in orde. Je kunt nu heel gemakkelijk GIS data ophalen en de attributen gebruiken om de 3D-features in InfraWorks de juiste stijl mee te geven. Hierna heb je volledig de vrije hand om de geometrische ligging te wijzigen en de attribuutwaarden naar wens aan te vullen of te wijzigen.

Een voorbeeld

Originele ligging van een persleiding in ArcGIS Online (Op deze kaart kun je inzoomen en de leiding selecteren).

Inladen vanuit ArcGIS en daarna aanpassing van de geometrische ligging van de persleiding in InfraWorks:

Save back in InfraWorks met de succes-melding:

Nieuwe geometrische ligging in ArcGIS Online (na ‘F5’ refresh):

Originele ArcGIS Online attribuut waarden van de persleiding:

Attribuut waarden aangepast in InfraWorks:

Gewijzigde attribuut waarden in ArcGIS Online, na de Save back:

Met deze laatste versie wordt de ArcGIS connector volwassen. De mogelijkheden zijn er nu dus om de beheerde GIS database snel om te zetten naar een intelligent 3D gebiedsmodel (GIM) en daarna het beheer en aanpassingen vanuit InfraWorks op te pakken!

Multi-User License support

Iedereen die een AEC Collection gebruikt als netwerklicentie kan nu ook InfraWorks als multi-user gebruiken. Dit biedt een grotere flexibiliteit in vergelijking met de gebruiker gebonden licentie. Hierbij zijn echter wat aandachtspunten.

Ten eerste moet je het netwerk licentie bestand (LIC-bestand) opnieuw genereren of aanvragen bij Autodesk. Standaard zit er namelijk geen Package Feature Code in voor InfraWorks. Dit kan wat tijd kosten, helemaal als je verschillende applicaties gebruikt vanuit meerdere contracten. Om de cascading licentie volgorde te waarborgen moeten deze namelijk allemaal op dezelfde dag en met dezelfde datum gegenereerd worden. De nieuwe Feature Code die je nu in het licentie bestand krijgt ziet er als volgt uit:

PACKAGE 87387IW360P_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS=87387IW360P_2020_0F

Na activatie van het nieuwe licentiebestand op de licentieserver kun je InfraWorks opstarten. Bij een nieuwe installatie krijg je automatisch de keuze tussen single-user of multi-user licentie.

Ten tweede moet je nog altijd rekening houden met het toekennen van een BIM360 Docs gebruikerslicentie (Single User) als je gebruik wilt maken van de BIM360 Collaboration. Hiermee kun je het InfraWorks model in de cloud bewaren en delen met een intern/extern projectteam. Voor deze functionaliteit moet je nog altijd inloggen met je Autodesk ID in InfraWorks zelf. Dit is nu dus losgekoppeld van de licentie.

Alignment en Profile Updates vanuit Civil 3D

Als je een Civil 3D Baseline (Alignement en Profile) hebt gebruikt in InfraWorks (om bijvoorbeeld een brug op te ontwerpen) kun je vanaf nu ook updates aan de baseline verwerken. In het verleden was dit niet mogelijk en moest je de ontwerp-as opnieuw importeren. Voor het ophalen van wijzigingen gebruik je het REIMPORT commando in de Data Source.

Originele Civil 3D Baseline, geïmporteerd in InfraWorks

Originele Civil 3D Baseline, geïmporteerd in InfraWorks en in een Profile View weergegeven. De eerste helling links hier is -2.00%:

Aanpassing van de helling van -2.00% naar -0.95% in de Civil 3D ontwerptekening.

Aanpassing van de helling van -2.00% naar -0.95% in de Civil 3D ontwerptekening.

Na de REIMPORT update:


Verbeterde Send-To-Revit

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de Send-To-Revit functie. Vanaf nu wordt een IMX (InfraWorks Structures) bestand gebruikt waarbij je zelf de locatie kunt instellen om deze te bewaren. Hierna kun je dit bestand in Revit inladen. Je hebt hiervoor wel de Autodesk Revit InfraWorks Updater plugin nodig.

Import Civil Structures Ribbon in de Add-Ins van Revit.

Import Civil Structures Ribbon in de Add-Ins van Revit. Hiermee kunnen nu de IMX exports vanuit InfraWorks worden ingeladen.

Via de Category Mapping kun je nu zelf Revit Categorieën toekennen aan de InfraWorks onderdelen van een brug of tunnel.

Na import heb je een volledige brug in Revit, op RD-Coördinaten en met behoud van object eigenschappen.

Deze objecten kun je nu gebruiken om het detailontwerp verder uit te modelleren. Ook kun je wapening gaan toepassen.

Bij wijzigingen in het InfraWorks model kun je daarna ook een update van het bestaande Revit-model doorvoeren. Hiervoor selecteer je het IMX bestand wat je eerder hebt aangemaakt. De wijziging wordt automatisch door Revit opgepakt.


Collaboration met BIM360

Het BIM360 ‘View and Download’ permission level wordt nu ook ondersteund in InfraWorks. Hierbij kan iemand een cloud model wel downloaden en bekijken maar geen wijzigingen terug syncen. Dit maakt het samenwerken en delen van modellen beter in lijn met de standaard BIM360 processen.

Let op: de BIM360 mogelijkheid om een vorige (oudere) versie van een model op ‘current’ te zetten wordt nog niet ondersteund door InfraWorks.

Wegontwerp verbeteringen

Er is een heel scala aan verbeteringen in het ontwerpen van Component Roads maken. Daarnaast is het schetsen in InfraWorks een stuk interactiever. Alle verbeteringen op een rijtje.

Er zijn extra in-context menu’s om ontwerpvariabelen direct aan te passen. Dit kan in de viewport maar ook direct in een profile view:

Je hebt de mogelijkheid om ontwerpsnelheden weer te geven als annotaties langs een Component Road. Je moet deze wel eerst aanzetten met de rechter muisknop. Deze kan nu ook direct aangepast worden door te klikken op het label:

Er is een meer interactieve manier om de weg-ontwerper te attenderen op conflicten met de ingestelde ontwerpstandaarden. Bij het selecteren van een cirkelboog zie je nu meteen of deze voldoet.

Het automatisch tonen in de stack van de belangrijkste geometrie eenheden van de ontwerp-as, zoals begin en eind metroringen, hoogteverval en hellingpercentages, etc.

Verkanting overgang percentages voor tangenten en overgangsbogen zijn nu direct aan te passen vanuit de stack.

De Road Cross Section view kan nu automatisch de cursor volgen, net als de Civil 3D Station Tracker. Zet hiervoor de switch aan bij Active Tracking in de Profile View. Deze kan nu heel vloeiend langs de as bewogen worden en daarna kunnen de ontworpen verkantingen in realtime worden bekeken.


Surface Layers verbeteringen

In de Road Cross Section (dwarsprofiel) kun je vanaf nu ook de Surface Layers tonen. Dit was al mogelijk in de Profile View (Lengteprofiel) maar dus nu ook in het dwarsprofiel. Dit maakt het interessant om verschillende hoogtemodellen met elkaar te kunnen vergelijken.

Hieronder heb ik een voorbeeld van de AHN3 in 0.5 (groene lijn) en 5 meter resolutie (als Surface Layer in lichtgrijs) en dan kun je goed de verschillen in hoogtes zien:

InfraWorks 2020 updates

  • ArcGIS connector beschikbaar voor AHN
  • ArcGIS – Save Back mogelijkheid
  • Onderscheid maken met de Extend Schema Tool
  • Batch edits doorvoeren met Spreadsheet Based Edits of Structures
  • Verschillende kleuren aangeven voor ontgraven en aanvullen met Component Road Cut/Fill Material
  • Traffic Simulation zonder cloud-server

ArcGIS connector voor AHN

De ArcGIS connector is vanaf nu te gebruiken voor het eenvoudig inladen van de Nederlandse hoogtekaart, de AHN. Om de ArcGIS connector te kunnen gebruiken heb je een ArcGIS Online account nodig. Als je beschikt over een Autodesk AEC Collectie kun je ook gebruik maken van een lopende actie van Autodesk en Esri om voor 12 maanden een betaalde licentie te krijgen van ArcGIS Online!

In InfraWorks kun je vanaf nu heel makkelijk een connectie maken met Esri ArcGIS Online en gebruik maken van alle openbare GIS data. Zoek hiervoor onder Public naar:

  • Ahn3 50: voor de AHN3, mits dekkend op de project locatie. Medio dit jaar is deze dataset landelijk dekkend.
  • Ahn2 50: voor de AHN2, altijd landelijk dekkend.
AHN3 - 50 cm maaiveld

AHN3 – 50 cm maaiveld

Daarna kun je de hoogte data makkelijk inladen door deze te typeren als Terrain. Let erop dat je de nieuwe hoogte data nog moet toevoegen aan het Ground Surface van InfraWorks en zichtbaar maken! In mijn vorige blog leg ik uit hoe je dit doet.

ArcGIS – Save Back

Met de juiste toegangsrechten kunnen gebruikers van InfraWorks vanaf nu hun wijzigingen/aanvullingen in het lokale model ook bewaren in de brondata via de ESRI Feature Service. Er is support voor ArcGIS Online en ArcGIS Enterprise. Dit is het eerste voorbeeld van een werkelijke ‘roundtrip’ van asset brondata (GIS) wat is voortgekomen uit de samenwerking tussen Autodesk en ESRI. Vanwege deze nieuwe mogelijkheid kan projectdata tussen ontwerp en GIS veel beter up-to-date worden gehouden. Ook kunnen vanaf nu AEC ontwerpers en engineers veel effectiever samenwerken met hun GIS collega’s.

Save back to ArcGIS

Save back to ArcGIS

Onderscheid maken met Extend Schema Tool

De Extend Schema Tool is een krachtige functie om nieuwe Feature Classes aan te maken die gebaseerd zijn op bestaande Features. Je kunt nu dus een eigen Model Structuur bouwen waarbij je onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld Hoogbouw en Laagbouw (Buildings) of Erftoegangswegen en Gebiedsontsluitingswegen (Roads).

BIM-standaarden en BIM-levels vragen om meer variaties van attribuut en metadata. Deze nieuwe functie versimpelt het proces van het maken en managen van deze modellen. Zo wordt het nu mogelijk om in schets- en voorlopige ontwerpmodellen belangrijke metadata toe te voegen, te manipuleren en managen.

De nieuwe Feature Classes worden ook ondersteund door BIM360 Docs. Hiermee kan gezocht worden met de zoekfunctie in de online LMV-viewer. Helaas lijken de custom attributen op dit moment nog niet mee te komen, maar wellicht wordt dit later aangepast.

Onderscheiden van laagbouw

Onderscheiden van laagbouw

Batch edits met Spreadsheet Based Edits of Structures

Een volledig nieuwe functie is het aanpassen van het analytisch model van een parametrische brug of tunnel én updaten vanuit een Excel spreadsheet! Hierdoor kunnen civiele ontwerpers die werken aan grote en complexe infrastructuur projecten vanaf nu meerdere wijzigingen (batch edits) in één keer doorvoeren. Dit levert zeker een flinke tijdsbesparing op.

Batch edits doorvoeren

Batch edits doorvoeren

Component Road Cut/Fill Material

Een kleine maar wel fijne nieuwe mogelijkheid is het automatisch inkleuren van het grondverzet bij een wegontwerp in het bestaande landschap. Zo kun je bijvoorbeeld een rode kleur instellen waar een ontgraving nodig is en een groene kleur bij een aanvulling. In een bestaand terrein met veel hoogteverschillen kan dit een krachtig visueel hulpmiddel zijn om over het voorlopig ontwerp te communiceren. Natuurlijk kon je de hoeveelheid van een grondverzet al bepalen via de Earthwork Quantities op Component Roads.

Ontgraven of aanvullen met kleur

Ontgraven of aanvullen met kleur

Traffic Simulation zonder cloud-server

Voorheen werd voor een Traffic Simulation een cloud-gebaseerde service gebruikt maar die is met deze nieuwe versie vervangen voor een lokale service die op de pc van de gebruiker draait. Traffic Simulation kun je gebruiken om voertuigbewegingen te simuleren en opstoppingen te analyseren. Dit kan voor wegontwerpers en verkeerskundigen een snelle manier zijn om meer inzicht te krijgen in mogelijke knelpunten in een nieuw te ontwerpen verkeerssysteem. Ook kunnen snel een aantal varianten worden geëvalueerd.

Traffic simulation zonder cloud-service

Traffic simulation zonder cloud-service

Conclusie

InfraWorks 2020.1 is een nieuwe release met behoorlijke wijzigingen waarvan de grootste de User Interface is. Het programma wordt opnieuw meer volwassen en voelt een stuk moderner aan. De ESRI ArcGIS integraties zijn wederom robuuster geworden en hiermee zeer bruikbaar. Organisaties die reeds ArcGIS Online portalen gebruiken om klanten en stakeholders inzicht te bieden in projecten zullen hier het meest van kunnen profiteren. Graag help ik je hierbij om dit ook voor jouw projecten te realiseren!

Tot slot

Wil je meer weten over de nieuwste functies van InfraWorks (en Civil 3D)? Reageer onder dit bericht of neem contact met ons op!

Richard de Nier
Door

Richard de Nier

op 23 Jan 2020

In de nieuwe interface van Infraworks 2020.1 kan ik nergens meer de layer functie vinden (als je die zo noemde). Ik wil bijvoorbeeld de bomen uitzetten. Ik kan wel surface layers aan en uit zetten, maar de objecten niet.

John de Leeuw
Door

John de Leeuw

op 27 Jan 2020

Hi Richard, met ALT+3 roep je de Model Explorer aan (Tip) en dan in het onderdeel 'Vegetation' vindt je de Trees terug. Als je BGT bomen via de ArcGis Connector hebt ingeladen, dan heb je daar een nieuwe categorie 'vegetatieObject_p', ook die kun je daar aan/uitzetten. Succes!

Reactie plaatsen