GWW-CAD inzetten in jouw projecten
03 juli 2020 
5 min. leestijd

GWW-CAD inzetten in jouw projecten

De nieuwe update van GWW-CAD biedt weer veel extra gebruiksgemak. In dit blog geef ik je het overzicht van de belangrijkste verbeteringen en features. Lees snel verder!

NLCS tekenwerk verbeteringen

Een aantal mooie nieuwe features bieden extra tekengemak. Hiermee proberen we jou nog beter te helpen bij het werken aan civiele projecten.

Herhalen commando plaatsen symbool (nieuw)

Een aanpassing bij het plaatsen van NLCS-symbolen zorgt ervoor dat het laatste symbool nu simpel herhaald kan worden via een [Enter]. Of als je gebruik maakt van de time sensitive right-click, via de rechter muisknop. Hierdoor kun je nu sneller meerdere NLCS Blocks plaatsen.

Bemating achtergrond masker (nieuw)

Alle NLCS maatlijnen die je nu plaatst krijgen automatisch een achtergrondmasker (background mask). Hiermee blijven de maatlijnteksten altijd leesbaar. Ook als er lijnwerk achter de maatlijn bevindt omdat dit door het achtergrondmasker plaatselijk wordt uitgegumd.

NLCS bemating met achtergrondmasker:

Bij plaatsen symbool wordt attributen dialoog getoond (nieuw)

Sommige NLCS-symbolen bevatten attributen om extra informatie in een object te vermelden. Een reden hiervoor kan zijn om de door een opdrachtgever (zoals Rijkswaterstaat) gewenste beheerdata, in de as-built versie, makkelijk op te kunnen nemen in het beheersysteem.

Een voorbeeld hiervan zijn elektrakasten. Bij het plaatsen van deze symbolen wordt nu automatisch een venster geopend om de attributen in te vullen. Sommige attributen kunnen zichtbaar staan in de tekening en anderen weer onzichtbaar. De ingevulde informatie blijft echter altijd zichtbaar in de AutoCAD Properties.

Transformatorkast met extra Block Attributen:

Tekenen van gekleurde vlakken (nieuw)

Vanaf nu kunnen we ook arceringen plaatsen als ‘vlakvulling’ en niet alleen als patroon. Als de optie ‘Vlakvullend’ is aangevinkt krijg je automatisch een vlakvulling op de juiste NLCS laagnaam. Dit zijn dezelfde vlakvullingen zoals bij de BGT download en de keuze vlakvulling.

NLCS arcering (A) en vlakvullend (V) object:

Controle tekening (verbetering)

De NLCS controle is aangepast op de laatste richtlijnen zoals afgestemd tussen de NLCS software leveranciers. Ook zijn er wat layout aanpassingen gedaan aan het rapport. Zo is er een extra kolom toegevoegd in ‘NLCS Dataset’ om standaard objecten aan te kunnen tonen. Civil 3D objecten worden in deze NLCS controle buiten beschouwing gelaten.

Gereedschap verbeteringen

PDOK – grotere gebieden voor luchtfoto’s

Gebruikers liepen soms tegen problemen aan bij het downloaden van grotere gebieden zoals een hele gemeente. In deze nieuwe versie zijn de problemen aangepakt en geoptimaliseerd. Luchtfoto’s (indien groter dan de windows .Net limiet voor raster plaatjes) worden nu gesplitst in meerdere Xref ‘tiles’. Hierdoor wordt het limiet niet meer bereikt en volgt er ook geen foutmelding meer.

Een toevoeging van een nieuw lokale cache mogelijkheid zorgt ervoor dat je nu alle tiles eenmalig hoeft te downloaden en daarna kleinere projecten die zich in het totale gebied bevinden, super snel opnieuw kunt genereren, zonder een nieuwe download te hoeven initiëren.

Luchtfoto Gemeente Amsterdam, 25cm resolutie (177 km², ‭102147 tiles, 2.832.000.000‬ pixels):‬‬‬

PDOK – snellere BGT download

Het downloaden van BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) ondergronden zijn door diverse optimalisaties en een wijziging naar de nieuwste API downloadmethode, enorm versneld! Hiermee worden grotere gebieden nu ook ondersteund. Op dit moment kun je nog kiezen voor de oude of nieuwe downloadmethode. Wij zijn benieuwd naar jouw indruk van de snelheidswinst!

De nieuwe snellere BGT downloadmethode:

PDOK – verbeterde afsnijding projectgebied BRK en BGT

Opnieuw is de routine voor het afsnijden van BRK en BGT ondergronden langs het projectgebied geoptimaliseerd. Ik durf nu sterk te beweren dat het in bijna 98%-100% van alle NLCS objecten correct gaat. Probeer eens een eigen BGT ondergrond met vlakvulling in deze nieuwe versie en toon jouw resultaat, ik zie het graag!

BGT centrum Amsterdam als vlakvulling met keuze afsnijden buiten het gebied:

PDOK – ondersteuning voor [mm] tekeningen

Vanaf nu worden de BRK, BGT, Luchtfoto’s, Locatie kaart en KLIC-meldingen ook ondersteund in een AutoCAD tekening die in de millimeters UNITS staat. Dit leverde soms nog wel eens problemen op met stylen waardoor problemen ontstonden. Hierdoor kun je nu makkelijker in bestaand tekenwerk aan de slag met de PDOK gereedschappen.

KLIC-meldingen met afwijkende layer namen

Recent kwam ik een KLIC-melding tegen met afwijkende tekens in layer namen van de objecten. In dit specifieke geval stond er een ‘komma’ in de naam. Ook werden sommige layer namen voorzien van een ‘forward slash’. Beide tekens geven problemen in AutoCAD als GWW-CAD daar een NLCS layer voor wil aanmaken. Hierdoor miste deze informatie in de tekening.

Gezien het belang van correcte verwerking van KLIC-meldingen hebben we dit probleem urgent aangepakt en wordt dit in deze nieuwe versie volledig ondervangen. Hiermee behoud je dus de ligging van alle belangrijke ondergrondse kabels en leidingen, ondanks dat object namen geleverd worden met vreemde tekens.

Voorbeeld van vreemde tekens in een KLIC melding nu correct verwerkt door GWW-CAD:

Conclusie

Met deze nieuwe update kun je GWW-CAD beter en handiger inzetten in jouw projecten. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Probeer GWW-CAD dan 30 dagen gratis!

GWW-CAD blijft doorontwikkelen en we zijn zeer benieuwd of jij ook een bijdrage wilt leveren in toekomstige ontwikkelingen. Help GWW-CAD doorontwikkelen zodat jij er nog beter gebruik van kunt maken. Dat kan door hieronder je feedback te geven. Via deze link kun je een e-mail sturen die direct bij het ontwikkelteam terecht komt:

Benieuwd naar de laatste verbeteringen en nieuwste functionaliteiten in GWW-CAD? Het overzicht kun je hier bekijken.Reactie plaatsen