Omgaan met de NLCS
22 juni 2020 
1 min. leestijd

Omgaan met de NLCS

Het civiele tekenwerk heeft in de afgelopen tijd meerdere ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) sinds 2018 verplicht voor (semi) overheden tijdens civiele projecten. Maar ook voor particuliere ondernemingen is de NLCS van waarde.

Deze afspraken over de structuur en het opbouwen van civiel tekenwerk zorgen voor uniformiteit. Zo wordt bijvoorbeeld het uitwisselen van werk met een externe partner een stuk eenvoudiger. Hoe ga jij, als civiele ontwerper, om met die ontwikkelingen?

Wat is de NLCS?

De NLCS staat voor Nederlandse CAD Standaard en is ontwikkeld om meer eenheid in de grond-, wegen- en waterbouw te krijgen. Het bevat afspraken voor:

  • Omgang met metadata: de gegevens die moeten worden opgenomen in het titelblok van een tekening.
  • Het opbouwen van 2D-tekenwerk: afspraken over de wijze waarop digitaal wordt getekend (zoals het hanteren van eenheden, assenstelsels, peilen en tekenbladschalen).
  • Het uiterlijk van de tekening: afspraken over de toegestane afmetingen van het tekenblad, kaders, teksttijlen, bematingsstijlen en lettertypen.
  • Ordening/codering en representatie van objecten: afspraken over de ordening van objecten in zogenaamde NLCS-lagen.

De NLCS is een 2D-tekenstandaard die ervoor zorgt dat jouw tekeninformatie uniform gestructureerd wordt. Het is een (in feite applicatie onafhankelijk) systeem dat is opgebouwd door specifieke lagen toe te kennen aan een object in de buitenwereld.

Waarom de NLCS?

Voor een lange tijd hanteerden alle partijen in de GWW-sector eigen tekenstandaarden. Het kostte daarom veel tijd om elkaars tekeningen te begrijpen en vaak werden deze tekeningen verkeerd geïnterpreteerd. Dit leidde niet alleen tot fouten in het ontwerp, maar zelfs in de uitvoering. In 2007 startte CUR Bouw & Infra het initiatief tot een landelijk tekenstandaard: de NLCS.

Sinds 2016 is de NLCS volledig operationeel. Vanaf dat moment wordt ook besloten om de NLCS onder te brengen bij het BIM-loket.

Sinds juni 2018 verplicht voor overheden

Sinds juni 2018 is de NLCS opgenomen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie en verplicht voor overheden. Dit houdt in dat alle overheidsinstanties zich aan de standaard moeten houden of in hun jaarverslag verantwoording moeten afleggen waarom ze hiervan afweken.

Meer weten over de NLCS?

Dat het steeds meer een noodzaak wordt om de NLCS te omarmen mag dus duidelijk zijn. Maar hoe werkt deze standaard concreet? Download gratis ons nieuwe whitepaper en je leest er alles over!

Benieuwd naar de laatste verbeteringen en nieuwste functionaliteiten in GWW-CAD? Het overzicht kun je hier bekijken.

Reactie plaatsen