Werk uniform, sneller en verhoog jouw BIM-kwaliteit in Revit
15 april 2022 
in Revit
3 min. leestijd

Werk uniform, sneller en verhoog jouw BIM-kwaliteit in Revit

Steeds meer bedrijven in de bouwkolom werken samen aan één BIM-model. Het BIM-model krijgt steeds meer functies, er werken meer mensen in samen en er wordt steeds meer data aan toegevoegd. Om effectief samen te werken in één BIM-model moet de data van goede kwaliteit zijn. Bedrijfsstandaarden, BIM-protocollen, normen en wetgeving beschrijven waar het BIM-model aan moet voldoen. BIM-regisseurs en coördinatoren zorgen dat de kwaliteit wordt geborgd. In realiteit betekent dit dat BIM-regisseurs, coördinatoren en modelleurs veel administratieve en repeterende taken moeten uitvoeren om een kwalitatief hoogwaardig BIM-model te creëren. Om de nodige kwaliteit binnen de beschikbare tijd te behalen hebben organisaties de volgende uitdagingen:

 1. Geen uniforme werkwijze onder de Revit gebruikers
 2. Veel handmatig en repeterend administratief werk
 3. Geen overzicht in de datakwaliteit en geen mogelijkheid om data in bulk te managen

Het gevolg van deze uitdagingen is een onnodig verlies van tijd en een vergrote kans op faalkosten of re-work. In de huidige situatie van personeelsschaarste en marge die onder druk staat kunnen veel bouwondernemingen dit zich niet veroorloven.

De NTI TOOLS Revit bieden een oplossing voor deze 3 uitdagingen zodat de kwaliteit van jouw Revit model vergroot wordt met een kleinere tijdsinvestering van de Revit gebruikers.

Uniforme werkwijze Revit

De NTI TOOLS Revit helpt jullie ontwerpproces om de vastgelegde bedrijfsstandaarden toe te passen. Werk samen aan één BIM-model waarbij de NTI TOOLS Revit helpt met het uniforme gebruik in sheets, legends en het vullen van de juiste properties in objecten.

Daarnaast zorgen de De NTI TOOLS Revit ervoor dat datavelden op de juiste manier worden vastgelegd en door gekopieerd. Ook worden er Schedules via een door jullie vastgelegde bedrijfstemplate aangemaakt. Op deze manier zijn alle weergaves, sheets, tabellen en aanzichten op een uniforme manier vastgelegd en geborgd.

Voorbeeld

 1. Gebruik templates om sheets op een uniforme manier te generen en te automatiseren.
 2. Voeg altijd dezelfde symbolen en families toe vanuit jullie eigen bibliotheek.
 3. Creëer een template om snel en eenvoudig legenda’s te creëren.
 4. Publiceer bedrijfsbreed met dezelfde naamstandaard en fileformaten van jullie modellen.

Automatisering van repeterende taken

De NTI TOOLS Revit maken het mogelijk om handmatige en repeterende taken te automatiseren. Stel deze werkflow zo in, dat je nooit meer een handeling vergeet uit te voeren. Bij het opslaan of openen van je model kun je op de achtergrond verschillende taken automatisch laten uitvoeren. Dit scheelt een hoop tijd en zorgt ook voor een betere data uniformiteit.

Voorbeeld

 1. Kopieer de juiste properties vanuit een object naar een ander object tijdens het openen van je model.
 2. Breng de vertaling van de properties tussen IFC en Revit in kaart en automatiseer deze taak zodat jouw properties altijd goed staan in je IFC-model.
 3. Maak automatisch een export van jullie IFC-bestanden naar de juiste map tijdens het opslaan van je model.
 4. Publiceer de PDF, DWG of andere bestandstypes met de juiste naamstandaard en fileformaat tijdens het opslaan van je model.
 5. Update alle revisies op alle sheets van je model en zorg dat jullie onderhoek altijd klopt.
 6. Maak een combinatie van verschillende geautomatiseerde taken in de door jullie gekozen volgorde.
 7. Ververs je data automatisch in de legends en zorg ervoor dat deze data altijd up-to-date is.
 8. Schoon je model in één keer op en zorg voor een selectieve publicatie zodat klanten, partners of leveranciers alleen de data krijgen die zij nodig hebben.
 9. Nummer ruimtes en objecten in de juiste volgorde en bij wijzigingen.

Manage de data in Revit

Het Revit model is een bron van waardevolle data die gebruikt wordt door alle processen van de bouwcyclus. Omdat meerdere bewerkers en stakeholders gebruik maken van het Revit model is het makkelijk om het overzicht te verliezen en soms moeilijk om data terug te vinden of te controleren. Revit gebruikers zijn veel tijd kwijt met het zoeken, controleren en bewerken van data. Met de NTI TOOLS Revit krijg je snel inzicht in de data van je Revit model en kan je grotere batches data bewerken en controleren. Dit verhoogt de kwaliteit van je BIM-model en voorkomt fouten verder in het proces.

 Voorbeeld

 1. Gebruik geavanceerde filters en zoek naar de juiste objecten binnen je model
 2. Maak data visueel inzichtelijk in je Revit Model door objecten een kleur te geven aan de hand van een properties en filters.
 3. Kopieer properties van objecten in batch naar andere propertievelden of naar andere objecten.
 4. Exporteer schedules naar Excel, controleer en bewerk de data en importeer deze gecontroleerd weer terug in Revit.
 5. Het model de juiste relatieparameter meegeven, zodat er vanuit deze relatieparameter een deel van je project kunt controleren met coördinatie tools als Navisworks.

Conclusie

Wil jij een oplossing vinden voor jouw uitdagingen? De NTI TOOLS kunnen je daarbij helpen. Met de NTI TOOLS Revit maak je workflows mogelijk, optimaliseer je datakwaliteit en bespaar je tijd. Wil je hier meer over weten? Plan dan een gratis demo in met Chris of neem contact met ons op.

Reactie plaatsen