PDOK (Publieke Dienst Op de Kaart)

PDOK (Publieke Dienst Op de Kaart) is een online platform voor het ontsluiten van geo informatie. Alle PDOK-data wordt door de Nederlandse overheden gratis beschikbaar gesteld vanaf één centraal punt. Op deze manier heb je altijd actuele en betrouwbare geodata tot je beschikking.

PDOK-viewer

Alle geo-informatie is open data van de overheid en is te bekijken via de PDOK-viewer. Deze data is bijvoorbeeld te gebruiken als ondergrond voor een AutoCAD tekening of kadastrale grenzen aangeven in een projecttekening. De aangeboden data, die bestaat uit GML bestanden, is niet zomaar in te laden in CAD-software. PDOK viewer

PDOK-data inladen in AutoCAD

GWW-CAD zet deze BGT/IMGeo data of BRK (Kadastrale kaarten) om en importeert de data in AutoCAD, volledig conform de NLCS.

PDOK BRK (Basisregistratie Kadaster)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in zijn omgeving. Op de kaart zie je onder meer de kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers en de belangrijkste bebouwing. Je kunt van de Kadastrale kaart geen maten afleiden. De Kadastrale kaart fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan verwerken. De volgende gegevens staan in de Kadastrale kaart:

  • Unieke perceelnummers
  • Vastgestelde, voorlopige en administratieve kadastrale grenzen
  • Belangrijkste bebouwing
  • Straatnamen en huisnummers

PDOK BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

Reactie plaatsen