What's New ReCap Pro-InfraWorks-Civil 3D- 2024
16 mei 2023 
12 min. leestijd

What's New ReCap Pro-InfraWorks-Civil 3D- 2024

De tijd is opnieuw gekomen voor een major release vanuit Autodesk voor de pijlers in AEC Engineering software, de 2024 versies!

Na mijn laatste blog op 23 december vorig jaar met de tussentijdse nieuwe mogelijkheden zijn er in deze major releases weer bijzondere nieuwe functies te vermelden.Line Feature Extraction

Om meteen met de deur in huis te vallen biedt ReCap Pro 2024 een fantastisch nieuwe SAAS mogelijkheid waarbij de Autodesk Construction Cloud (ACC) online ReCap Viewer wordt ingezet.

Het was sinds vorig jaar al mogelijk om pointclouds in volledig 3D te publishen naar een ACC project en voor viewing te delen in het grotere team. Vanaf nu wordt het ook mogelijk om de online ReCap Viewer te gebruiken om belangrijke lineaire features in 3D (breaklines) automatisch te ‘extracten’ uit de grote datasets. Je kunt hierbij via een nieuwe Cross Section View in de pointcloud belangrijke breakline points coderen die later als Feature Lines in Civil 3D gebruikt kunnen worden. De automatic extraction zal de Cross Section View lijngebaseerd door de pointcloud doorzetten met variabele waarden o.a. voor het Step Interval (de afstand tussen opeenvolgende Cross Sections). Hierbij worden bochten automatisch gevolgd!


Het resultaat hiervan kan als DXF of LandXML bestand worden geëxporteerd en dient daarna als een lichtgewicht 3D-breakline dataset om een geoptimaliseerd bestaand DTM op te baseren in Civil 3D. Natuurlijk biedt dit de nodige performance voordelen ten opzichte van een DTM gebaseerd op de volledige pointcloud.Scan data enhancements

In deze versie is het nu mogelijk om een automatische classificatie te starten waarbij de maaiveldpunten worden gegroepeerd. Dit is nu mogelijk geworden voor alle typen ruwe scans. Hierbij wordt het zeer makkelijk om alle gebouwen, bomen, rijdende auto’s en overige ruis uit de scan te verwijderen. Het resultaat is een bruikbare pointcloud voor het maken van gedetailleerde DTM’s.


Diverse verbeteringen

    Support voor Autodesk Desktop Connector V16 (Publish en Mesh generation)

    Support voor FARO Focus Premium scans

    Improved stability when importing Leica *.prj files

    Improved user experience with Single Sign-On (SSO)


 

Elevation Measurement Tool

De Clipping Planes zijn reeds mogelijk vanaf de 2023 versie. Deze bieden een snelle manier om op een specifieke metrering een dwarsprofiel te genereren in een voorlopig model. Deze kunnen verder nog ingesteld worden om wel of niet het Surface model te doorsnijden waardoor de funderingconstructies beter in beeld komen.


Wat nieuw is in de 2024 release van InfraWorks is de mogelijkheid om hoogtematen te nemen op specifieke vertex punten in het 3D-dwarsprofiel. Hiermee wordt belangrijke detailinformatie beschikbaar op een simpele manier.

Revit Category Mapping

In deze release kan een Parametrisch Inventor model (wat binnen InfraWorks gebruikt kan worden als onderdeel voor een Parametrisch brugmodel) nu ook een Revit Category Mapping meekrijgen in het Style Palette. Hierdoor zal het betreffende object na de Publish Civil Infrastructure dezelfde Category in Revit krijgen.


Het wordt hiermee beter mogelijk om modellen uit de SO- en VO-fase te hergebruiken en daardoor sneller naar DO en UO door te modeleren.


Revit Families as InfraWorks Content

Vanaf nu is het mogelijk om naast de Inventor *.iam en *.part modellen ook Revit *.rfa bestanden te gebruiken als Parametrische Model objecten. Dit kan zowel voor Generic Objects als voor Road of Bridge Decorations. Hierdoor kan een bestaande Revit bibliotheek nu ook direct in Infraworks gebruikt gaan worden!Het grote voordeel van deze nieuwe technologie is dat specifieke Revit Families gebruikt in InfraWorks, die later geëxporteerd worden via de Publish Civil Structures Workflow (Bridge/Tunnel) terug naar een Revit model, weer opgepakt worden in Revit en nog steeds dezelfde variabele parameters bevatten!

Met de Inventor parts en assemblies waren dit alleen read only parameters. Dit maakt de hele workflow nog flexibeler en stuurbaar in de overgang van SO/VO naar DO/UO.


Parametric Content Creation Updates

Er is een heel gedeelte nieuwe documentatie voorzien van alle belangrijke parameters die InfraWorks kan gebruiken om civiele objecten zoals landhoofden, liggers, pijlers etc te modeleren. Deze contentparameters kunnen nu gemapt worden met eigen parameters in het Style Palette. Hier vind je de uitleg in de documentatie terug.Enhanced Check for Updates

De 'Check voor Updates' functie is nu uitgebreid met de volgende onderdelen:

    Cross frames

    Bearings

    Swept girders

    Bridge decks

    Tunnel sections


Hierdoor wordt een iteratief ontwerpproces in een vroeg stadium van een project nog beter ondersteund en kan gemakkelijk de laatste versie van de Parametrische objecten doorgevoerd worden in het totale ontwerp.


Ook binnen Civil 3D 2024 zijn een aantal mooie nieuwe mogelijkheden gekomen waaronder het management van SubAssemblies en binnen de ArcGIS Connector.


New in Subassembly Workflows

Vanaf nu kun je een link aanbrengen die rechtstreeks verwijst naar een PKT bestand. Hierdoor blijft het daarna mogelijk om de PKT bestanden in de Sub Assembly Composer nog te wijzigen en daarna te overschrijven. Hierna krijgt de gebruikte Subassembly in de Prospector het gebruikelijke Out-Of-Date symbool en kan deze geupdate worden. Hiervoor is een nieuw onderdeel toegevoegd: Subassemblies.


Het is prima mogelijk om de PKT bestanden in de Autodesk Construction Cloud op te slaan waardoor het hele ontwerpteam van dezelfde Subassemblies gebruik kan maken.


Bij een wijziging/update aan de originele PKT bestanden volgt er een Out-Of-Date melding in Civil 3D 2024. Dit is op het hoofdniveau het bekende gele symbool en op sub niveau een nieuw geel symbool:NEW in Corridor Workflows

Binnen de nog redelijk nieuwe Corridor Transitions, geïntroduceerd in de 2023 release, is het vanaf nu mogelijk om niet alleen Subassemblies te kiezen bij (display) Name maar ook bij Class Name. Dit maakt het mogelijk om Subassemblies te kiezen met andere namen maar met dezelfde Class Name, dus de achterliggende *.dll code die de opbouw van de Subassembly bevat.


Na het kiezen van een Subassembly o.b.v. Class name zie je een blauw driehoekje vooraan staan.


Doordat je nu een Corridor Transition kunt ‘Locken’, kun je nu heel makkelijk de gehele transition opschuiven langs de baseline door parameters aan te passen. De gehele transition gedraagt zich nu als één vast geheel. Dit is superhandig om snel een aanpassing door te kunnen voeren.

Je kunt vanaf nu ook de volgorde van Corridor Transitions veranderen waarmee je feitelijk de volgorde van prioriteit in het proces wijzigt. De laatste in de lijst heeft voorrang:


Met de nieuwe 'Zoom en Pan to' mogelijkheden kun je snel naar een bijbehorende plek in het ontwerp navigeren.


In de Corridor Frequency dialoog worden automatisch extra Frequencies toegevoegd t.b.v. de Corridor Transitions.

De Corridor Transitions hebben voorrang op de eventuele Corridor Parameters Editor wijzigingen. Hiertoe worden parameters als read only weergegeven in de Corridor Parameters Editor als de metreringen samenvallen.


New in ArcGIS Workflows

Ook binnen de ArcGIS Connector worden nog steeds vernieuwingen doorgevoerd. Er kan zo nu gebruik worden gemaakt van Settings Templates om diverse mappings vast te leggen voor hergebruik.


In de Settings Template zelf kun je voor specifieke features aanvullende mappings aanmaken:

 

Het is zelfs mogelijk om een Query vast te leggen die filtert in een databron, bijvoorbeeld een filtering op een attribuut waarde uit de BGT:


Let op: op dit moment kunnen Settings Templates nog niet gebruikt worden om data te refreshen. Dit is natuurlijk een flink tekort omdat je dan eigenlijk de data opnieuw moet gaan ophalen. Dat zal vast en zeker spoedig in een nieuwe release mogelijk worden schat ik in.

Het is mooi om te benoemen nog dat cirkelbogen in brondata nu ook als echte Arcs worden geïmporteerd en niet meer als een benadering met rechtstanden. Ook is het nu mogelijk om normale AutoCAD objecten te gaan gebruiken: AutoCAD points, polylines, and polygons.


New in Project Explorer

Eindelijk is de Project Explorer onderdeel geworden van de basisinstallatie van Civil 3D 2024. Je hebt dus geen aparte MSI meer nodig hiervoor!

Dit betekent dat er nu een verdere integratie is in Civil 3D en dat er ook onder het rechter muisknop menu nu een optie zit voor alle gesupporte Civil 3D-objecten: Open in Project Explorer:


En natuurlijk geldt dit nu ook voor de nieuwe groep met Subassemblies:


De volwaardige toevoeging van een nieuwe Property Set tab maakt het toevoegen en verwijderen van extra metadata aan Civil 3D-objecten nu heel gemakkelijk.


Fixed Issues in Autodesk Civil 3D 2024

Voor de volledigheid is hier de lange lijst te lezen met fixes voor eerdere problemen. Hier staan enkele bijzondere zaken bij en er zijn opnieuw performance verbeteringen doorgevoerd. Een daarvan benoem ik nog even extra hier:

Een nieuwe systeem variabele ‘EnableDSMultiThread’ zorgt voor multi-threading op het proces van lezen van Data Shortcut bronfolders en kan een versnelling bieden bij vele projecten in de working folder. Je kunt er hier meer over lezen.


Interoperability Between Versions

Tekeningen die gemaakt worden met Civil 3D 2024 maken nog steeds gebruik van het 2018 DWG formaat. Deze zijn zonder problemen te openen in Civil 3D 2018 t/m 2023.


OPEN AIR 2023

Ben jij net als ik ook enthousiast geworden van deze updates? Tijdens ons aankomende OPEN AIR evenement zorgen wij ervoor dat je weer helemaal up-to-date bent. Je kunt je onder andere inschrijven voor het hoofdprogramma Revit, AutoCAD of de break-out sessie van GWW-CAD. Wij hopen je daar te zien zodat jij het meeste uit jouw favoriete Autodesk software kunt halen! 


Reactie plaatsen