Circulair bouwen

Door de groeiende behoefte aan grondstoffen en energie staat de aarde onder grote druk. We zijn het er allemaal over eens dat dit moet veranderen. Vandaar dat duurzaamheid de laatste jaren een belangrijk onderwerp van gesprek is geworden. De bouw- en de infrasector heeft hier een belangrijk aandeel in en staat daarom voor een grote, noodzakelijke omslag. Namelijk de transitie van lineair, naar circulair bouwen.

Wat is circulair bouwen

Circulair bouwen houdt in de we gebouwen en infrastructuur zo ontwikkelen dat materialen en grondstoffen volledig (en hoogwaardig) herbruikbaar zijn. Bij de bouw worden daarnaast geen fossiele energiebronnen meer gebruikt en onze ecosystemen worden niet verder aangetast. Met circulair bouwen komen we voor een aantal uitdagingen te staan. Zo moeten we efficiënter, innovatiever én milieuvriendelijker te werk gaan. Circulair bouwen is niet alleen beter voor het milieu, het geeft ook een sterke impuls aan de Nederlandse economie. In de hele bouwketen wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van zware materialen. De winning, bewerking en transport hiervan zorgt voor een hoge belasting van de aarde. Het is daarom belangrijk dat we gaan bouwen met herbruikbare materialen. https://youtu.be/e56GK-16YKE

De overheid ondersteunt het circulair bouwen

De overheid heeft samen met verschillende maatschappelijke- en economische organisaties de overgang naar een circulaire economie op gang gebracht. Het is de ambitie om 2050 volledig circulair te bouwen. Nagenoeg alles wat vanaf dat moment geproduceerd wordt, wordt steeds opnieuw hergebruikt. De overheid stimuleert deze ontwikkeling door waar nodig regels aan te passen. Op die manier werken alle partijen samen aan het invoeren van het materialenpaspoort. Daarnaast moet er een kennisinstituut circulair bouwen komen en komt er subsidie voor circulaire- business en verdienmodellen.
Vanaf 2023 zullen alle overheids uitvragen circulair zijn.

Hoe start je met circulair bouwen

Om dit alles mogelijk te maken gaan alle berokkenen in de bouw op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken. Koplopers wijzen de weg. Pilotprojecten die daarop voortbouwen moeten lessen opleveren, maar vooral ook enthousiasme creëren voor deze nieuwe benadering. Eerst worden de noodzakelijke stappen in kaart gebracht en kan er worden begonnen met het opschalen van circulair produceren en bouwen. Maar hoe start je hiermee. Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan kent de volgende stappen:
  1. Bepaal je ambitie.
  2. Vraag aanbieders om oplossingen.
  3. Breng stakeholders bij elkaar.
  4. Omarm innovaties.
  5. Wees alert in de uitvoering.
  6. Evalueer en leer.
  7. Beheer en optimaliseer.
Reactie plaatsen