Engineering Change Order

Wat is een Engineering Change Order

Een Engineering Change Order (ECO) of Engineering Change Request (ECR) is een behoefte om een product, onderdeel of assemblage dat al eerder is vastgelegd en vrijgegeven (bijvoorbeeld voor productie), te wijzigen. Het is natuurlijk belangrijk om vast te kunnen leggen wat er aangepast moet worden, waarom dit aangepast moet worden, en wat eventueel de impact hiervan zou zijn.

Deze informatie wordt vaak vastgelegd in een document dat ECO of ECR wordt genoemd. Als elke afdeling dat ‘geraakt’ wordt door de wijziging in de productdefinitie het eens is met het verzoek tot wijzigen, dan kan het onderdeel aangepast worden.

Vroeger vs. nu

In het verleden was het ECO vaak een papieren document dat met de hand ingevuld moest worden. Later zijn hier uiteraard digitale varianten op bedacht, bijvoorbeeld in Word of Excel. Dit maakt het invullen en het verspreiden van een ECO al een stuk eenvoudiger. Zie bijvoorbeeld onderstaand voorbeeld.

Engineering Change Order

Met de komst van PDM-software zoals Autodesk Vault, kan de digitalisering van het ECO nog eens flink verbeterd worden. Met behulp van Vault kan het ECO namelijk niet alleen automatisch en digitaal verspreid worden, maar ook de goedkeuring of afwijzing, met commentaar, kan heel eenvoudig in de Vault worden gedeeld. Vooraf kan worden gedefinieerd wie goedkeuring moet geven om het ECO van status te laten veranderen. 

Zie onderstaande afbeelding van de ECO-flowchart in Vault.

Flowchart ECO

Wanneer een ECO wordt gecreëerd, zit deze in het eerste blokje, het blokje ‘CREATE’. Wanneer het ECO is ingediend, gaat het naar het blokje ‘OPEN’. Hier wordt het ECO ‘gevuld’ met de benodigde informatie: Wat moet er gewijzigd worden, waarom moet het gewijzigd worden, wanneer zou het af moeten zijn, etc. 

Zodra dit ingevuld is, en het is door de juiste, vooraf te bepalen personen, goedgekeurd, dan kan het onderdeel aangepast worden aan de hand van de in het ECO beschreven informatie. Wanneer dit gebeurd is, dan kunnen de wijzigingen worden gereviewd. Indien de wijzigingen akkoord zijn bevonden, dan is het ECO ‘APPROVED’, en kan het worden afgesloten. In elke fase van het ECO, kan de aanvraag om naar de volgende fase ook worden afgekeurd. Er zou dan eerst bepaald werk opnieuw gedaan moeten worden, voordat het naar de volgende fase mag. Dit hele proces wordt bijgehouden in de Vault, waardoor je nooit ECO-documenten kunt kwijt raken.

Reactie plaatsen